Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24033 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 5 for 2019-2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2019 Rovvilt
Delegert sak - Dovre NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2019- Bruk av elgtrekk Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 09.09.2019 Verneområder
Bruk av drone i Seiland nasjonalpark - Nordisk Film TV AS - avslag Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 09.09.2019 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbulægeret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2019 Verneområder
Kråkvågsvaet fuglefredningsområde - Dispensasjon til mudring Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.09.2019 Verneområder
Grytdalen naturreservat - dispensasjon til jaktkurs og transport av storvilt - NJFF Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 09.09.2019 Verneområder
Torjusheia naturreservat - dispensasjon til å benytte stisystemet i forbindelse med Søgne Morothon Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 09.09.2019 Verneområder
Dispensasjon til å legge torv på brystningsmur langs Krokkleivveien i Krokkleiva naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 09.09.2019 Verneområder
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 09.09.2019 Rovvilt
Eksport