Hopp til innholdet

Sak

Kultiveringsplan for vann i området Hergor, Nygård, Trældal og Tyttebærvik utmarkslags område

Vedtak

Godkjenning av kultiveringsplan for vann i området til Hergot, Nygård, Trældal og Tyttebærvik utmarkslag