Hopp til innholdet

Sak

Motorferdselløyve i Hordaland sin del av Hardangervidda nasjonalpark, etter verneforskrifta for Hardangervidd §5 og §48 i Naturmangfoldlova 2020 - 2024

Vedtak

Motorferdselløyve innan Vestland sin del av nasjonalparken i samband med telling av villrein

 

Vedtak

Motorferdselløyve til Hellevassbu samt Litlos, Torehytten, Tyssevassbu, Sandhaug, Hadlaskard

 

Vedtak

Avslag - motorferdselløyve til Byen

 

Vedtak

Motorferdselløyve til Hølatangen

 

Vedtak

Motorferdselløyve til Hølatangen

 

Vedtak

Motorferselløyve til den gamle gangbrua over Veig ved Viveli fjellstove

 

Vedtak

Motorferdselløyve innan Vestland sin del av Hardangervidda nasjonalpark

 

Vedtak

Motorferdselløyve i samband med legging av GPS-ruter mellom tursithyttene iflg. øvingsplan

 

Vedtak

Motorferdselløuve i samband med legging av GPS ruter mellom turisthytter iflg. godkjent øvingsplan samt bedredskap påske på Hellevassbu

 

Vedtak

Motorferselløyve i samband med planlegging og gjennomføring av Expedition Amundsen 2021

 

Vedtak

Motorferdselløyve i samband med legging av GPS-ruter mellom tursithyttene iflg. øvingsplan

 

Vedtak

Motorferdsel i samband med feiing og tilsyn av eldstadar på tursithyttene og fjellstyrehyttene i Ullensvang kommune

 

Vedtak

Motorferselløyve til Nykkjesøy

 

Vedtak

Motorferdselløyve til Byen

 

Vedtak

Motorferdselløyve til Låghelleren

 

Vedtak

Motorferdselløyve i samband med vinterstenging av fjellstyrehytter og vinterlagring av båtar

 

Vedtak

Avslag på søknad om løyve til helikoptertransport til Sandvatnet