Hopp til innholdet

Sak

Søknad om skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Låarte Sijte reinbeiteområde

Vedtak

Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Låarte Sijte reinbeiteområde

 

Vedtak

Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en gaupe i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt