Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Klippeblåvinge - Åsstø - Søknad om dispensasjon til midlertidig lagring av masser på areal avsatt til lager/industri.

Vedtak

Tvedestrand - Åsstø/Øygardsliene - 91/2 - Svar på søknad om mellomlagring av masser - vurdering etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art