Hopp til innholdet

Sak

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for befaring av forslag til ny løypetrase i Ráisduottarháldi landskapsvernområde

Vedtak

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for befaring av forslag til ny løypetrase i Ráisduottarháldi landskapsvernområde