Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Klippeblåvinge - Usnesveien 25 - gnr/bnr 90/19 - Utvidelse av brygge/molo

Vedtak

Tvedestrand - Usnesveien 25 - 90/19 - Svar på søknad om dispensasjon om utvidelse av brygge/molo - vurdering etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art