Hopp til innholdet

Sak

Lisensfelling av jerv og ulv i rovviltregion 1 for 2021 - 2022

Vedtak

Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022