Hopp til innholdet

Sak

Søknad om dispensasjon til innsamling av jordprøver og plantemateriale i naturreservatene Hamrefjell og Solbergfjellet

Vedtak

Søknad om dispensasjon til innsamling av jordprøver og plantemateriale i naturreservatene Hamrefjell og Solbergfjellet, dispensasjon