Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon fra ferdselsforbudet for ringmerking av måkeunger på Søndre Skjælholmen naturreservat, Nordre Skjælholmen naturreservat, Sundbyholmene naturreservat, Høvigskjæra fuglefredningsområde og Storskjær fuglefredningsområde

Vedtak

Dispensasjon fra ferdselsforbudet for ringmerking av måkeunger på Søndre Skjælholmen naturreservat, Nordre Skjælholmen naturreservat, Sundbyholmene naturreservat, Høvigskjæra fuglefredningsområde og Storskjær fuglefredningsområde