Hopp til innholdet

Sak

Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde - tillatelse til motorferdsel i forbindelse med rydding av badestrand

Vedtak

Gitt dispensasjon fra verneforskrift for Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde - motorferdsel i forbindelse med strandrydding - Vinge camping