Hopp til innholdet

Sak

Bruk av helikopter for til kombinert vare- og persontransport

Vedtak

Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport

Unntatt offentlighet
Referanse saksnr 2021/6710