Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon til motorferdsel, barmark på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense – Bytbekken/Vikaslettet og ned i reguleringsmagasinet Gråsjøen.

Vedtak

Dispensasjon til motorferdsel, barmark på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense – Bytbekken/Vikaslettet og ned i reguleringsmagasinet Gråsjøen.