Hopp til innholdet

Sak

Bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - Duokta reinbeitedistrikt

Vedtak

Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt