Hopp til innholdet

Sak

2021 Ytre Hvaler nasjonalpark -tillatelse til flyging til Vikertangen i august.

Vedtak

2021 Ytre Hvaler nasjonalpark -tillatelse til flyging til Vikertangen i august.

 

Vedtak

Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse - flyging til Vikertangen gbnr 35/44 i oktober - Pegasus helicopter