Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av utstyr til egen hytte Høgsetetjønna 1

Vedtak

ADM-2022-07 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av utstyr til egen hytte Høgsetetjønna 1