Hopp til innholdet

Sak

Kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 3/Oppland i 2022

Vedtak

Kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 3/Oppland i 2022

 

Vedtak

Avgjørelse av klage over vedtak om fastsetting av utvidet kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 3