Hopp til innholdet

Sak

Klage på vilkår satt i vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter til egen seter og bu i Espedalen landskapsvernområde

Vedtak

Klage på vilkår satt i vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter til egen seter og bu i Espedalen landskapsvernområde, dispensasjon