Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Dispensasjon fra verneforskriften - reparasjon/utskiftning av eksisterende avløpsanlegg - Oddan naturreservat - Moskenes kommune

Vedtak

Dispensasjon fra verneforskriften - reparasjon/utskiftning av eksisterende avløpsanlegg - Oddan naturreservat – Moskenes kommune