Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Løyve til prøvefiske etter introduserte fiskeartar - Lerstadvatnet og Ratvikvatnet - Ålesund kommune 29-09-2022 Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Godkjenning av hogst i bestand nr. 38, 55, 88, 89, 93, 103 og 104 på gbnr. 19/1 innenfor Semsvannet landskapsvernområde - Asker kommune  29-09-2022 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Tillatelse til tilbygg på fiskebu ved Halnefjorden i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde 28-09-2022 Statsforvalteren i Oslo og Viken