Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Dispensasjon for bruk av snøskuter i følge med SNO ved TV-produksjon i Varangerhalvøya nasjonalpark, avslag på søknad om bruk av drone 03-02-2023 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra
Dispensasjon for bruk av snøskuter i følge med SNO ved TV-produksjon i Varangerhalvøya nasjonalpark, avslag på søknad om bruk av drone 03-02-2023 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - alternative traseer - motorferdsel snødekt mark 2023 - kvisting av skiløyper - Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 03-02-2023 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - alternative traseer - motorferdsel snødekt mark 2023 - kvisting av skiløyper - Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 03-02-2023 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Dispensasjon - fornying av 132 kV kraftledning - Sommervatnet naturreservat - Statnett 03-02-2023 Statsforvalteren i Nordland