Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Utviding av tidsramme - dispensasjon for opprusting og omlegging av tursti i Prestaksla naturreservat 04-12-2023 Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Innvilget dispensasjon- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark-for bruk av snøscooter til transport av utstyr til egen hytte Vestre Blåfjellvatnet Lierne 2023/2024 04-12-2023 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe
Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - snødekt mark - leting etter sau 04-12-2023 Dovrefjell nasjonalparkstyre