Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

28305 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Overhalla kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdalen Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - innsamling av fjærmygg - 2022 - fra Dørålseter og Skranglehaugen langs Atna og Vidjedalsbekken - NTNU Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, utplassering av basestasjonar, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 20.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
Løyve til å sanke tang i Osen naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 20.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av utenlandske treslag - lutzgran og sibirlerk - 56/4 Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 20.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Snøskutertransport til Breilihytta vinteren 2023 i Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.05.2022 Verneområder
Restaureringstiltak i Kongeveien i Krokkleiva naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.05.2022 Verneområder
Eksport