Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25027 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo ved Statskog hytte Såvass i Valle kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.07.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 28.07.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling på en jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Privat bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - avslag Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 27.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om vindmølle og flaggstang på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.07.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 27.07.2021 Rovvilt
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos, Overhalla, Grong, Snåsa og Steinkjer kommuner - 27.07.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av skadefelling av en jerv i deler av Skjåk kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.07.2021 Rovvilt
Eksport