Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

26763 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snødekt mark - hundeløyper - Valdres trekkhundklubb
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 22.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre veggedyr, Cimex lectularis Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.10.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre tarantella-arten Psalmopoeus irminia Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.10.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Skogane - Rognaldskori - merking av sti til nytt utkikkspunkt Sender vedlagt Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Avslag - Klagehandsaming - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.10.2021 Verneområder
Østhasselstrand Listastrendene landskapsvernområde - gnr. 28/6 - dispensasjon til åpning i molo Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter i Selsjøen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.10.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.10.2021 Verneområder
Løyve til helikoptertransport i Prestaksla naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Eksport