Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

363 Resultater

  • Status: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bygging av Skansen turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2021 Verneområder
Revidert dispensasjon for opprusting og omlegging av tursti i Prestaksla naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 26.02.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak i forbindelse med ekstra dispensasjon skuterkjøring i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 25.02.2021 Verneområder
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Klage på vedtak om dispensasjon til å kjøre ut saltstein.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.02.2021 Verneområder
Fokstugu landskapsvernområde. Dispensasjon til riving og oppføring av ny hytte på Gardsenden. Klage.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.02.2021 Verneområder
ADM-2021-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av leiekjører med snøscooter inn til egen hytte - Høgsettjønna 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 29.01.2021 Verneområder
Romsdalen LVO - motorferdsel på snødekt mark for transport til hytte i Vermedalen.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 25.01.2021 Verneområder
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde - oppføring av platting - fasadeendring ved hytte Skjækervatnet 23
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 18.12.2020 Verneområder
Eksport