Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

412 Resultater

  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk ved Breidlibukt innenfor Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Svar på klage på avslag om fellesbrygge Vessøyneset 59/18
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Dispensasjon til etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for helikopterfrakt til Nøre Herdalen, endra løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 31.08.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 20.08.2021 Verneområder
Endring i tidlegare innvilga landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei. Bygland kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - klage tatt til følge - tillatelse til riving og oppføring av uthus på fritidseiendom i Skarvdalen, Os kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Eksport