Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

23936 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - innsamling av fjærmygg - 2022 - fra Dørålseter og Skranglehaugen langs Atna og Vidjedalsbekken - NTNU Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, utplassering av basestasjonar, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 20.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
Løyve til å sanke tang i Osen naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 20.05.2022 Verneområder
Snøskutertransport til Breilihytta vinteren 2023 i Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.05.2022 Verneområder
Restaureringstiltak i Kongeveien i Krokkleiva naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.05.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - transport til seter i Låggia gbnr 55152 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
Delegert vedtak - løyve til helikoptertransport - Storselet på Sunndalssætra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Utvida frist for ferdigstilling av byggeprosjekt - Storselet Sunndalssætra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
Eksport