Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

20724 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Jotunheimen NP - snødekt mark og motorbåt - 2021-2025 - overvåking av store innsjøer - Gjende - NINA - NIVA - Akvaplan-niva Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 11.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter ved landsskogstaksering - Norsk institutt for bioøkonomi Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 11.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til bruk av helikoptertransport i forbindelse med vedlikehold av driftevei for sau i Loneskaret i Åseral kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 11.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet for ringmerking av måkeunger på Søndre Skjælholmen naturreservat, Nordre Skjælholmen naturreservat, Sundbyholmene naturreservat, Høvigskjæra fuglefredningsområde og Storskjær fuglefredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til innsamling av jordprøver og plantemateriale i naturreservatene Hamrefjell og Solbergfjellet, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.06.2021 Verneområder
ADM-2021-50 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring inn til Harbakvollen i forbindelse med utmarksbeite 2021 - Harbakvollen seterlag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.06.2021 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport av traktorgraver i forbindelse med bygging av molo Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.06.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon fra verneforskrift for Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde - motorferdsel i forbindelse med strandrydding - Vinge camping Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport med biler og bandvogn på Snøheimvegen og Gamle Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, transport med bandvogn på Gamle Snøheimvegen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og transport med helikopter til Svånålegeret i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Dispensasjon brenning St.Hans bål på Regestranda i Sola - Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.06.2021 Verneområder
Eksport