Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

1518 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag - Klagehandsaming - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Steinodden fuglefredningsområde - avslag på søknad om spredning av husdyrgjødsel på 23 dekar tidligere leplantefelt der stubber er fjernet Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om rydding av et tråkk mot Kleivfossen i Krokkleiva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om ringmerking av skjeggmeis i Øra naturreservat 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk ved Breidlibukt innenfor Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde - Avslag på søknad om å beholde platting/veranda Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.10.2021 Verneområder
Jora LVO - Dispensasjon - Riving gammel bu i Svartdalslie og oppsetting av ny bu i Baklie - Lesja fjellstyre Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone i forbindelse med friluftsliv og jakt i Rohkunborri nasjonalpark Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om felling av trær - Bjørkelunden - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.10.2021 Verneområder
Eksport