Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

482 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Myndighetstype: Statsforvalter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i forbindelse med uttransport av marint søppel - Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.07.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og materialer snøscooter til hytte under oppføring 2022 - Svend Inge Hugås og Jorunn Hermo Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for økt mønehøyde samt transport av materiell med helikopter - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2021 Verneområder
Flensmarka naturreservat - tillatelse til transport av ved og utstyr med snøscooter til utleiehytte - Røros Jeger- og Fiskerforening Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om teltslaging i Brennvika naturreservat i Steigen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for utsett av båt og sedimentduk i Svanevatnet, samt restaurering av kantsone og motorferdsel langs Svanevatnet i Nautå naturreservat, Evenes Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Bodø og Saltdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for fjellredningsøvelse med helikopter - Fugløya naturreservat - Strandå/Os landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Oppsetting av sykkelstolper i Søndre Jeløy landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Eksport