Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

23043 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Storfloa naturreservat til hytte ved Medalsvatnet ADM-2014-01 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 14.01.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjalla nasjonalpark til Bringsvollen ADM-2014-02 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 28.01.2014 Verneområder
Tilrettelegging Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark løypekjøring Veraområdet ADM-2014-03 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 29.01.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark kjentmannskjøring Røde Kors Hjelpekorps Snåsa ADM-2014-04 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.03.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til hytte Vestre Blåfjellvatnet ADM-2014-06 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 13.03.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til hytte Vestre Blåfjellvatnet ADM-2014-07 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 06.02.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark transport byggematerialer Heggsjøseteren ADM-2014-08 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.02.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark transport Seisjøseteren ADM-2014-09 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.02.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark transport byggematerialer gjennom nasjonalparken til Gjevsjøen ADM-2014-10 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 14.03.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark Leiekjører Frakt av utstyr Ismenningen-Heggsjøen ADM-2014-11 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 13.02.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjell-Skjækerfjella nasjonalpark Snøskutertur fra Berglia til Gjevsjøen ADM-2014-12 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.03.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjell-Skjækerfjella nasjonalpark Frakt av håndverkerer Åsvassetra til Brenta ADM-2014-14 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 14.03.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Skråmo til hytte Bottenmodal ADM-2014-15 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.03.2014 Verneområder
Motorferdsel BlåfjellaSkjækerfjalla Nasjonalpark Berglia til hytte Klingervatnet ADM-2014-16 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 24.03.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjalla Nasjonalpark frakt av ved til Lervtjønna ADM-2014-17 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.04.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark Utskifting av båt Andorsjøen ADM-2014-18 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 03.04.2014 Verneområder
Bygninger Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Utvidelse hytte 73-1-4 Gjevsjøen AU-2014-02 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Bygninger Skjækra-Skæhkerenjohke LVO Tilbygg hytte Sottjønna 7 156-3-26 AU-2014-01 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark transport til egen hytte Gressåmoen ADM-2014-19 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.04.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark Transport hyttematerialer Gjevsjøen ADM-2014-20 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 09.04.2014 Verneområder
Motorferdsel Lierne nasjonalparkTransport av materialer til Langlihytta ADM-2014-21 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 09.04.2014 Verneområder
Motorferdsel Lierne nasjonalparkTransport av materialer til Langlihytta ADM-2014-22 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 09.04.2014 Verneområder
Vedhogst Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark vedhogst og transport ved Seisjøen AU-2014-03 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Forskning Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker linjetaksering av gaupespor 2013-2014 AU-2014-04 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Tilrettelegging Lierne nasjonalpark Skiløype fra Løvsjølia til Langtjønna AU-2014-05 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Bygninger Blåfjella-Skjækerfjalla nasjonalpark Oppføring av gapahuk midtveis i Skjækerleia AU-2014-06 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Forskning Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker Forautomater for fjellrev 2014 - 2018 AU-2014-07 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Taksering av hytter Snåsa AU-2014-08 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2014 Verneområder
Forskning Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker Lavflyging helikopter Jaktfalk og Kongeørn 2014 AU-2014-09 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.05.2014 Verneområder
Forskning Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Fjellrypeforskning 2014 AU-2014-10 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.05.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Helikopter til innflyving av skadefellingslag Verdal AU-2014-11 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.05.2014 Verneområder
Vedhogst Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Vedhogst ved Skjækerdalshytta AU-2014-12 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.05.2014 Verneområder
Driftsplan Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Driftsplan 2013 - 2015 Lierne Skogforvaltning NP-2014-07 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.03.2014 Verneområder
Bygninger Lierne nasjonalpark Saken trekkes DN gitt tilatelse i 2008 Oppføring av naust ved Bergtjønna 20-2 NP-2014-08
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.03.2014 Verneområder
Bygninger Lierne nasjonalpark Oppføring av naust ved Bergtjønna 20-2 Lierne NP-2014-08
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.03.2014 Verneområder
Bygning Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Nødkommunikasjonanlegg Heggsjøfjellet Snåsa 2014 NP-2014-14 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 18.06.2014 Verneområder
Bygninger Blåfjella-Skjækerfjella NP Klagesak Renovering-nybygg Lakavassbu NP-2014-19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 27.08.2014 Verneområder
Bygninger Blåfjella-Skjækerfjella Najsonalpark Renovering/Nybygg Lakavassbu Verdal 2014 NP-2014-15
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 18.06.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Barmarkskjøring fra Bynavollen til Harbakvollen Verdal NP-2014-20
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 27.08.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Barmarkskjøring fra Bynavollen til Harbakvollen Verdal ADM-2014-23
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.07.2014 Verneområder
Motorferdsel Lierne nasjonalpark Barnarkskjøring med jernhest Løvsjølia Lierne ADM-2014-24 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.07.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella NP Helikoptertransport Lakavassbu Bjarnetjern ADM-2014-25 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.08.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Barmark beltegående kjøretøy ved jaktbase Seisjøhytta Snåsa ADM-2014-26 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.09.2014 Verneområder
Motorferdsel Lierne nasjonalpark Barmark beltegående kjøretøy ved jaktbasen Langlihytta Lierne ADM-2014-28 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.09.2014 Verneområder
Bygninger Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Flytte og bygge ny utedo Holden Fjellgård Snåsa AU-2014-13 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.09.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella Helikoptertransport av brumaterialer Storbekken i Verdal AU-2014-14 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.09.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til hytte ved Gjevsjøen ADM-2014-29 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.12.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark drift av hytte Seisjø Statskog SF ADM-2014-30 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.12.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark transport av båt til Seisjøen Statskog SF ADM-2014-31 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.12.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til hytte ved Medalsvatnet Grong ADM-2014-32 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.12.2014 Verneområder
Eksport