Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

22631 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til bruk av beltegående ATV ved vedlikehold av mastepunkter i Bjørga fuglefredningsområde Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 06.06.2018 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - søknad om dispensasjon til oppføring av solceller og vindturbin
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.06.2018 Verneområder
Norsk Tindeklubb - Dispensasjon for bruk av helikopter til transport av ved til Tindeklubbens hytte i Giklingdalen - Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 05.06.2018 Verneområder
Dispensasjon for bruk av bil etter vei for utsett av hekkeflåte for Storlom i Innerdalsvatnet - Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 05.06.2018 Verneområder
Ola G Haugen - Dispensasjon for motorferdsel mellom Kleiva og Øyasetra - Trollheimen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 05.06.2018 Verneområder
Tillatelse til felling av trær i Øvre Pasvik landskapsvernområde Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 05.06.2018 Verneområder
Dispensasjon i ettertid, bruk av drone Øvre Pasvik landskapsvernområde Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 05.06.2018 Verneområder
Dispensasjon i ettertid til bruk av drone i Øvre Pasvik nasjonalpark Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 05.06.2018 Verneområder
Motorferdselløyve til Grøndal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 05.06.2018 Verneområder
Dispensasjon for ilandstiging på Orholmen, Orholmen-Grøningen naturreservat - Aukra kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 04.06.2018 Verneområder
Eksport