Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21029 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon til vedhogst - Hovdehytta i Asker, gbnr. 16/8 og 95/4 innenfor Furuåsen og Hagahogget naturreservat, Asker kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.12.2017 Verneområder
Flyging med drone over Røsskleiva naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 01.12.2017 Verneområder
Nærøyfjorden landskapsvernområde - ombygging av stølshuset på Fristølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 30.11.2017 Verneområder
Nærøyfjorden landskapsvernområde - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 30.11.2017 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Øvre Stubbvollen - eier Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30.11.2017 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport i Førre i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 30.11.2017 Verneområder
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.11.2017 Verneområder
Motorferdselløyve til Helnaberg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.11.2017 Verneområder
Motorferdslløyve til Helnaberg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.11.2017 Verneområder
Terrengløp i Skrim og Sauheradfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 30.11.2017 Verneområder
Eksport