Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2403 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse av klage over vedtak om områder og fordeling av kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.06.2021 Rovvilt
Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 09.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn ved Bardujord i Bardu kommune 09.06-21.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Gjøvik, Søndre land og Nordre land kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Løten kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn på Revholmen i Sør-Varanger kommune 07.06-09.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.06.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak kvote for betinget skadefelling gaupe 2021/22 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på bjørn i deler av Vågå og Dovre kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling av bjørn- Tynset, Tolga og Rendalen kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på bjørn- Lesja og Dovre kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.06.2021 Rovvilt
Eksport