Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2334 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Forskrift: Forskrift om forvaltning av rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i Rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovvilt region 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Tolga og Os kommuner i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 16.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe – Burfjorddalen i Kvænangen Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.04.2021 Rovvilt
Sak 4/21 - Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 16.04.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner - april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Tillatelse til felling av jervetispe med valper på kjent lokalitet i Narvik kommune 15. april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Eksport