Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

104 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 4 - Viken (33 kommuner pluss Oslo)
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2022 - region 4 og 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.09.2021 Rovvilt
07/21 Lisensjakt jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 09.09.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Vedtak om forlenget virketid for tillatelse til skadefelling av ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingsområdet for skadefelling av ulv i Eidsvoll m.fl. kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.07.2021 Rovvilt
Eksport