Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

305 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 6 Midt-Norge
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gauper Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Nord-Trøndelag vest for E6 3. februar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.02.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen 25. januar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.01.2021 Rovvilt
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i deler av Namdalen, Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 6 i 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2020 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt Norge 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 29.10.2020 Rovvilt
Avgjørelse i 3 klagesaker - vedtak om skadefelling august 2020av jerv i deler av Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.10.2020 Rovvilt
Eksport