Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

256 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Område: Region 8 - Troms og Finnmark
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til å felle å felle jerv rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.01.2022 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i Børselv i Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.01.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.01.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjarga Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.12.2021 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe i 2022 - region 7 og 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én Ulv i Pasvik i Sør-Varanger kommune 16122021 - 29122021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.12.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klager på vedtak vedrørende skadefelling 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.12.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på én Ulv i Pasvik i Sør-Varanger kommune 02122021 - 10122021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.12.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.10.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i området Mattisdalen i Alta Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.10.2021 Rovvilt
Eksport