Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2635 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Saltdal og Bodø kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 30.01.2019 Rovvilt
Fellessak 1/19: Ny vurdering av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 30.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 25.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland -2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 7 - Nordland - 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 24.01.2019 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.01.2019 Rovvilt
Beslutning om uttak av inntil 4 jerver i deler av Trøndelag, rovviltregion 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.01.2019 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om utvidelse av lisensfellingskvoten for jerv 2018/19
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 16.01.2019 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Lenvik kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 16.01.2019 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling gaupe i Ytre Lyngen Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 10.01.2019 Rovvilt
Eksport