Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

7 Resultater

  • Tema: Utvalgte naturtyper
  • Tiltak: Samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur
  • Stedfestet med representasjonspunkt i kart
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Konsesjon til 132 kV kraftledning Gilja-Seldal Norges vassdrags- og energidirektorat 11.01.2019 Utvalgte naturtyper
Gamåga kraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 28.06.2017 Utvalgte naturtyper
Gang- og sykkelveg langs fv156 Torvet-Fjordvangen - vedtak av planendring Last ned vedtak Nesodden kommune 07.09.2016 Utvalgte naturtyper
Miljø-, transport- og anleggsplan for ny 420 kV kraftledning Snilldal-Surna Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 30.05.2016 Utvalgte naturtyper
236/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 01.03.2016 Utvalgte naturtyper
Søknad om bygging av traktorveg på Frøyen Øvre Felleseige Last ned vedtak Bremanger kommune 25.08.2015 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan hul eik Skjoldvegen Bergen kommune Last ned vedtak Bergen kommune 24.06.2015 Utvalgte naturtyper
Eksport