Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

149 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utplanting av Sitkagran til skogbruksformål i Lindesnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon på gnr. 255 bnr 3 i Lyngdal Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.08.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Kristiansand kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 31.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon i Froland Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran på Lundenes på Grytøya – Harstad – 5402/105/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 22.07.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skog-bruksformål - sitkagran i Brokskard i Tromsø kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Fjelledelgran til juletreproduksjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 16.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlanske treslagtil juletreproduksjon på gnr. 45 bnr.1 i Birkenes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 17.01.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 19.12.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport