Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

23 Resultater

  • Tema: Fremmede organismer
  • Tema detaljert: Innførsel til videre omsetning
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om å innføre taggblåhegg (Amelanchier alnifolia) til Bodø for videresalg Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om tillatelse til innførsel av 2 millioner rogn av regnbueørret fra USA Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.10.2020 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om innførsel av fremmed organisme Miljødirektoratet 26.04.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av ferskvannsplanter til videre omstening Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse etter forskrift om fremmede arter § 6, til innførsel av levende amerikansk hummer, Homarus americanus, fra Canada og USA til bedriftens lokaler i Oslo for bearbeiding og salg - Ph. Thorstensen AS. Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.02.2019 Fremmede organismer
Vedtak om avslag på søknad om innførsel til videre omsetning av mykorrhizasoppene: Pisolitus tinctorius, Scleroderma citrinum, Entrophosphora colombiana, Glomus etunicatum, G. clarum, G. intraradices Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.01.2019 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av ferskvannsplanter til videre omsetning Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.07.2018 Fremmede organismer
Avslag på søknad om import av flekket frøbille (Callosobruscus maculatus) for videreformidling til bruk i undervisning i skolen Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.04.2018 Fremmede organismer
Avslag på søknad om import av flekket frøbille (Callosobruscus maculatus) for videreformidling til bruk i undervisning i skolen Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.04.2018 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av mørk jordhumle av utenlandsk opprinnelse for videresalg til tomatprodusenter i Norge Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2017 Fremmede organismer
Eksport