Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

407 Resultater

  • Offentlige vedtak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Bangsjøan naturreservat - dispensasjon til bruk av snøscooter for transport til hytte ved Midtre Bangsjø Steinkjer 2021-2024 Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter for transport til hytte ved Midtre Bangsjø Bangsjøan naturreservat Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Verneområder
Avslag - Femundsmarka NP - søknad om transport av funksjonshemmet - 2021-2023 Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 16.03.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til transport av utstyr i forbindelse med isfiske på Geavdnjajávri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - drone Nærøyfjorden verneområdestyre 04.03.2021 Verneområder
Klage tatt til følge - innvilget dispensasjon til bruk av ATV, Elvevolldalen
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 04.03.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak i forbindelse med ekstra dispensasjon skuterkjøring i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 25.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter gjennom Kjesbu - Høgmannen naturreservat til egen hytte Statsforvalteren i Trøndelag 23.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Hersjømyrin NR og Esepdalen LVO - bruk av snøscooter til bu ved Nedre Hersjøen Langsua nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om ekstra dispensasjon for skuterkjøring - Melkevatn- Hjertvatn - Børsvatn - NR
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 12.02.2021 Verneområder
Eksport