Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

432 Resultater

  • Vedtak unntattoffentlighet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon for motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 23.11.2021 Verneområder
ADM-2021-74 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere til Langvatnet for isfiske Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om kjøring med traktor til Hellehalsen i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 22.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon- Langsua NP - drone - filmopptak til villmarkserie - Nordisk Film TV Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Tillatelse til registrering og ringmerking av ungekull i Ytre Hvaler nasjonalpark 2021-2023 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport Verneområdestyret for Trollheimen 24.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av sjøfly til hytte ved Store Kvernfjellvatna Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om snøskuterkjøring til Hovdroa seter og skogteig i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Eksport