Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

343 Resultater

  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Stedfestet med representasjonspunkt i kart
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Nekmyrene NR - dispensasjon - snøskutertransport til hytte ved Søre Speksjøen Statsforvalteren i Innlandet 07.01.2022 Verneområder
Avslag på søknad om oppføring av minnesmerke - Innerdalen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 05.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Liavollen 2021-25 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 21.12.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Høystakken - gbnr 89/24 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til hytte - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 10.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 23.11.2021 Verneområder
ADM-2021-74 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere til Langvatnet for isfiske Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.11.2021 Verneområder
Tillatelse til registrering og ringmerking av ungekull i Ytre Hvaler nasjonalpark 2021-2023 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av sjøfly til hytte ved Store Kvernfjellvatna Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om snøskuterkjøring til Hovdroa seter og skogteig i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Eksport