Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

15 Resultater

  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak klageinstans
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om kjøring med traktor til Hellehalsen i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 22.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om snøskuterkjøring til Hovdroa seter og skogteig i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om bruk ATV i Børselvdalen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 02.11.2020 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - søknad om motorferdsel til hytte gjennom Hersjømyrin naturreservat og Espedalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 24.08.2020 Verneområder
avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om bruk av drone i forbindelse med tv-produksjon
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 29.04.2019 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - stadfesting av vedtak - avslag på søknad om flyging med drone i samband med tv-produksjon 2019 - Nordisk Film og TV AS
Flere vedtak på samme sak
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 12.04.2019 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - avgjørelse i klagesak - søknad om motorferdsel i næring
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 07.09.2018 Verneområder
Verneområdene i Froan - dispensasjon til oppsetting av fornybar energiproduksjon på Halten - Trønderenergi Nett AS - Frøya kommune Fylkesmannen i Trøndelag 16.01.2018 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - søknad om transport med helikopter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 17.11.2017 Verneområder
Eksport