Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

806 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak klageinstans
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om orienteringsløp i Gaupesteinmarka naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om etablering av landbasert oppdrett innenfor Færder nasjonalpark.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om flytende gangsti i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om godkjenning av tegninger av planlagt sankebu på Myklestul i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på oppføring av nytt seterfjør på Larstuvollen i Øyungen landskapsvernområde i Holtålen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon til oppføring av trapp til en hytte i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon for kai for båtopplag i Fugløya naturreservat (Krisiansund kommune)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om tilbygg til fritidsbolig ved Eiangen i Skrim og Sauheradfjella naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bygging av Skansen turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på vilkår i tillatelse til uttak av trær i Semsøyene naturreservat i Notodden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2021 Verneområder
Eksport