Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27012 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
ADM-2021-78 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til egen hytte ved Medalsvatnet Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 30.11.2021 Verneområder
ADM-2021-79 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til egen hytte ved Medalsvatnet Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 30.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til lisensfelling av ulv og jerv samt bruk av løs hund i Endelausmyrene naturreservat i Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Verneområder
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Snåsa, Steinkjer, Overhalla og Grong kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Surnadal, Sunndal, Rindal og Oppdal kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Dispensasjon for transport av ved til studentkoie ved Kamtjønnin - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport av tyngre utstyr og ved til hytte i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av region 5, Tynset, Tolga og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2021 Rovvilt
Innvilga dispensasjon til å bruke snøskuter knytt til transport til hytter innanfor Setesdal -Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde i Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.11.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til hundeløp og motorferdsel - Rørosløpet 2022 Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 29.11.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Tilføring av gytegrus i Kratltjønnan - 2022-2024 - Engerdal fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.11.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP og Gutulia NP - Aldersmåling av trær - 2022-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr til hytte Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 29.11.2021 Verneområder
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal og Stange kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Os og Tolga kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Os, Tolga og Engerdal kommuner av 16. juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 1 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 6 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 3 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Dispensasjon for motorferdsel knyttet til reparasjonsarbeid på seterbygning - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - etablering av ny traktorvei Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.11.2021 Prioriterte arter
Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda Nasjonalpark § 4.6.3.5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 26.11.2021 Verneområder
ADM-2021-77 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til Grunntjønnvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - motorferdsel - 2022-2025 - kryssing av Kakella- Kakelldalen beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - tilsyn av seter og utkjøring av saltstein Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden - Hotel Finse 1222 Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre skorpionarten Centruroides bicolor Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.11.2021 Fremmede organismer
innvilget dispensasjon til utsetting av bru over Forholtelva, Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 25.11.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for motorferdsel til sporlegging av skiløypetrasé - Helgetunmarka Grunneierlag Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for hjemtransport av sau - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til endring av fergekai i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av én kjentmannspost i Ravndalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av el-moped på skogsbilvei i Finnemarka naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje, utstyr og byggematerialer til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.11.2021 Verneområder
ADM-2021-76 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - bruk av snøscooter for transport av materialer gjennom naturreservatet til Lakavasshytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Kakelldalen beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport til jaktbu i Vesle Svartdalen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport av tyngre utstyr - Lesjøbua Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel og lavtflygning i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftlinjer - Statnett Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter for driving av rein, Lainiovuoma sameby. Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 24.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å forlenge sperregjerde i Hydalen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - transport på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.11.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 23.11.2021 Verneområder
Tillatelse til Motorferdsel for å hente avfall - 1/42 - Averøya - i Nordre Tyrifjorden og Storelva NR Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.11.2021 Verneområder
ADM-2021-75 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - bruk av snøscooter gjennom naturreservatet til egen hytte Ingeldøla 2 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2024 - snødekt mark - transport til seter - Gløtveien 1003 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.11.2021 Verneområder
Fotografering med drone i Arekilen naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om rydding og remerking av Grandeløypa i Finnemarka naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.11.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonal park - gitt tillatelse til organisert ferdsel 2022 - Fri og vill AS Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 19.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2022 - snødekt mark - Korstadbua ved fremre Vulutjønn Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 19.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon . motorferdsel - snødekt mark - utkjøring av åte og tilsyn med jervbås - Kvamsnysetra Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 19.11.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til vinterlagring av småbåt til hytte - gbnr 36/84 - Landfasten Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 19.11.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til vitenskapelige undersøkelser av koraller på Tisler - revet 2022-2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 19.11.2021 Verneområder
Vedtak - søknad om dispensasjon i Anárjohka nasjonalpark - Gearretnjárga Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 19.11.2021 Verneområder
Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda Nasjonalpark § 5 Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 19.11.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel for nødvendig drift og vedlikehold av transmisjonsnettet i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Statnett SF Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.11.2021 Verneområder
Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.11.2021 Rovvilt
Nekmyrene NR - bruk av snøskuter - tilsyn med husvære Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.11.2021 Verneområder
ADM-2021-74 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere til Langvatnet for isfiske Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre fem fuglearter til hobbyhold Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre skrifttukan, (Pteroglossus Humboldti) Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre tigerpyton (Python bivittatus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Fremmede organismer
avgjørelse i klagesak - klage på avslag på byggetiltak i Grimsdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for uttak av fremmede treslag i Jøldal sameie 2021 – 22 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 17.11.2021 Verneområder
Dispensasjon - Gutulia NP - Lisensfelling av ulv og jerv - 2021-2022 - Jaktlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 17.11.2021 Verneområder
Vedtak - søknad om dispensasjon i Anárjohka nasjonalpark - Glød explorer Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 17.11.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel med snøskuter i Vikerfjell naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.11.2021 Verneområder
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2021 Rovvilt
Surna nr - dispensasjon for felling av småpredatorar i dyrelivsfredingsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 16.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter gjennom Kongrosletta naturreservat - Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter gjennom Kongrosletta naturreservat - Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snødekt mark - snøskuter - preparering av trase og arrangementet Gausdal maraton 2022 - Gausdal Trekkhundklubb Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.11.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Espedalen LVO - snødekt mark - snøskuter - dispensasjon for preparering av hundetreningsløype - Gausdal Trekkhundklubb Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelser gitt til Arendal seilforening i Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om flyging med drone i Hovsenga naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Verneområder
Etablering av nytt utsiktspunkt ved Vettisfossen i Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 15.11.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Ottadalen LVO - motorferdsel - 2022 - 2026 - snødekt mark - transport til hytte ved Søre Storteppingje Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 15.11.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte under oppføring via Samsjøen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.11.2021 Verneområder
Uttale om Etablering av ny kraftline Tafjord-Herdalen, Geiranger-Herdalen landskapsvernområde/Kallskaret Naturreservat Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 12.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for uttak av fremmede treslag, Raudfjelløyan - Langvatnet 2021 – 22
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter gjennom Kongrosletta naturreservat til hytte Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 12.11.2021 Verneområder
ADM-2021-73 Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløype - Lierne IL Ski Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.11.2021 Verneområder
AU-2021-45 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til utvidelse av seterstue på Kolstadvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.11.2021 Verneområder
Prestgardselva nr - løyve til preparering av skiløype
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 11.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Øyer-fjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.11.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i deler av Rendalen og Engerdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.11.2021 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Gamle Rønsbergvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.11.2021 Verneområder
Dispensasjon for graving av lavspentkabel innenfor Høgkjølen/Bakkjølen NR Last ned vedtak Orkland kommune 10.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Dispensasjon – Langsua NP - Espedalen LVO - Dokkfaret LVO - Oppsjømyra NR - Ervervsmessig kjøring på snødekt mark i Gausdal Vestfjell Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 09.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre Jacksonkameleon (Trioceros jacksonii), samt flere andre arter krypdyr og amfibier Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.11.2021 Fremmede organismer
Vedtak i klagesak om ombygging og utviding av brygge på Fugløyrogn naturreservat i Larvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.11.2021 Verneområder
Tillatelse til endring av fergekai i Hovedøya landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.11.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av drivhus på Nedre Sem, gbnr. 20/29, Semsvannet landskapsvernområde, Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Lillehammer, Øyer og Gausdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.11.2021 Rovvilt
ADM-2021-70 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter, ATV og helikopter - sanering av telefonlinje mellom Gaundal og Gjefsjøen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.11.2021 Verneområder
ADM-2021-72 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for leiekjøring inn til Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.11.2021 Verneområder
ADM-2021-71 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, utstyr og materialer inn til Bringsåsvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.11.2021 Verneområder
Transport av varer og utstyr til hytte på snødekt mark. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 08.11.2021 Verneområder
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommuner i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i deler av Grong, Steinkjer, Overhalla og Snåsa kommuner i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Trollheimen i november 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å innføre sabeloryx (Oryx dama) Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Fremmede organismer
Vedtak i klagesak om kjenntmannskjøring i Setesdal Vesthei Ryfylkeieande og Frafjordheiane landskapsvernområder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV for transport på traktorvegen til Gorsetbua ved Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om oppføring av gjerde rundt stølshus på Hjølmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - helikoptertransport til Torsbu. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 08.11.2021 Verneområder
Melding om vedtak. Delvis godkjenning av byggetiltak samt pålegg om retting. Gjuvasslega 48/13. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.11.2021 Verneområder
Utvida løyve til tiltak på Brufoss i Bondhusdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 05.11.2021 Verneområder
Tillatelse til gjennomføring av forskningsprosjektet "Ecoforest" i Storås naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.11.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til ny løsning for utenomhus ved Smia på eiendom gbnr. 20/2 i Semsvannet landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.11.2021 Verneområder
Solbrålia og Stordalsberget NR - dispensasjon - innsamling av sedummateriale av hvitbergknapp Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.11.2021 Verneområder
Motorferdsel i samband med uttak av skorfast sau i Jostedalsbreen nasjonalpark - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 04.11.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport av byggematerialer med helikopter for oppføring av laftet fjøs på Svenskmoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 04.11.2021 Verneområder
Innvilga søknad om mindre endring av byggetiltak. Bossbustøylane 47/3. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om boligutbygging på et jordområde til Store Berg, gbnr. 17/2 i Semsvannet landskapsvernområde, Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å hogge 7 trær i randsonen av Oppsjømyrene naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.11.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 03.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for oppkjøring av skiløyper og frakt av ved til gapahuker i Grønningen naturreservat Levanger Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.11.2021 Verneområder
Utvidet tillatelse til oppføring av én ekstra fototavle på eksisterende stolpe i Krokkleiva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 03.11.2021 Verneområder
ADM-2021-69 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - organisert ferdsel - guidede turer til fots og på ski Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 02.11.2021 Verneområder
Børgefjell - innvilget dispensasjon fra verneforskriften til Børgefjell nasjonalpark for bruk av beltekjøretøy til uttransport av felt elg - Namsvatn statsallmenning - Røyrvik kommune Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 02.11.2021 Verneområder
ADM-2021-67 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, utstyr om materialer til egen hytte ved Holmtjønna Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.11.2021 Verneområder
ADM-2021-68 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av utstyr, ved og materialer gjennom nasjonalparken til egen hytte ved Gjefsjøen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.11.2021 Verneområder
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Narvik kommune i november 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å innføre skorpionarten Janalychas tricarinatus Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2021 Fremmede organismer
Vedtak i klagesak om bygging av gangvei med universell utforming i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.11.2021 Verneområder
Motorferdsel til setervoll i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til bruk av snøscooter til transport av proviant og utstyr - Torsvollen til Røbekkvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 01.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorisert ferdsel - Ytre Hvaler nasjonalpark- 47/107 - Bastangen Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 01.11.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av terrasse i Hvaler prestegårdskog naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.11.2021 Verneområder
Flytting av stein og grus i utløpet av Veslemjøsa i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.11.2021 Verneområder
Nekfallet naturreservat - dispensasjon - bruk av snøskuter for frakt av bagasje og utstyr til hytte gbnr. 78/16 på Gammelsetra Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.11.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Dispensasjon - revidering av kommunens sti- og løypeplan - Øystre Slidre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 29.10.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel - frakt av båt, Rosna Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 29.10.2021 Verneområder
Tillatelse til linjerydding i Gressholmen-Rambergøya naturreservat og Heggholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.10.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til oppføring av lavvo på eiendom gbnr./fnr. 73/1/107 i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.10.2021 Verneområder
Utvidet tillatelse til ytterligere prøveflater til gjennomføring av forskningsprosjekt i Blåfjell naturreservat og Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.10.2021 Verneområder
Dispensasjon - Knutshø LVO - 2022 - arrangering av ultraløp - Rondane 100 v/ Tor Idar Lillekroken Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.10.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om etablering av akvakulturanlegg ved Vågsholman i Sør-Smøla landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.10.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Horten, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.10.2021 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - Trollstigen LVO - dispensasjon - helikopterflyging - lagring av drivstoff - 2021 -2025 – NVE Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 28.10.2021 Verneområder
Stråsjøen- Prestøyan naturreservat naturreservat - gitt tillatelse til transport med snøscooter i forbindelse med leiekjøring Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.10.2021 Verneområder
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Helgeland Skogselskap - 139/1 - Brønnøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon- Helgeland Skogselskap - 139/1 - Brønnøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Flytting av høyspentmast i Alshusbukta naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.10.2021 Verneområder
Søknad frå Agder Fylkeskommune om å utsette vinterstenging av veg Brokke - Suleskard Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 27.10.2021 Verneområder
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 27.10.2021 Rovvilt
Dispensasjon til bruk av helikopter for transport av diesel til Vardø fyr i Hornøya og Reinøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.10.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-203 Dispensasjon til motorisert ferdsel (gravemaskin) og terrenginngrep for prøvegraving i forbindelse med fangvoll ved E6 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.10.2021 Verneområder
Motbakkeløpet Skåla Opp - løyve til arrangement og motorferdsel Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 26.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om oppføring av ridehall og parkeringsplasser i Løkeneshalvøya landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.10.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2021 - Motorferdsel i samband med oppføring av naust ved Rundhaugtjønne i Luster - 215/1/10 - Endring av tidsrom for tidlegare innvilga dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 25.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV ved utfrakt av elg - tilleggsdyr - jaktvald Vardø innen Varangerhalvøya nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av utenlandsk treslag - sibirlerk - 149/1 og 149/2 - Brønnøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.10.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon graving kjøring overvannsledning Vik 39/3 og 39/71 Klepp i Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 25.10.2021 Verneområder
Pålegg om retting av gravearbeider i Storøysundet-Sælabonn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utvidelse av småbåthavn i Vik innenfor Steinsfjorden biotopvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.10.2021 Verneområder
Avslag - Havn for vikingskip i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.10.2021 Verneområder
Tronkberget NR - Gråkletten NR - Tøråsen NR – dispensasjon til bruk av viltkamera og lydloggere i forbindelse med kartlegging av habitatbruk for pattedyr/fugl Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 25.10.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - dispensasjon - motorisert ferdsel i forbindelse med snømåling, tilsyn og drift av reguleringsanlegg Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 25.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snødekt mark - hundeløyper - Valdres trekkhundklubb
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 22.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om kjøring med traktor til Hellehalsen i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 22.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre veggedyr, Cimex lectularis Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.10.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre tarantella-arten Psalmopoeus irminia Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.10.2021 Fremmede organismer
Avslag - Klagehandsaming - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Skogane - Rognaldskori - merking av sti til nytt utkikkspunkt Sender vedlagt Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.10.2021 Verneområder
Østhasselstrand Listastrendene landskapsvernområde - gnr. 28/6 - dispensasjon til åpning i molo Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 22.10.2021 Verneområder
Dispensasjon fra forskrift om elfenbenslav som prioritert art - grunnundersøkelser i E6-traseè i Sel kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.10.2021 Prioriterte arter
Dispensasjon til bruk av snøskuter i Selsjøen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.10.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel - Gildeskål jeger- og fiskeforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 21.10.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.10.2021 Verneområder
Vedtak om kvote og jaktområder for kvotejakt på gaupe i region 3 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.10.2021 Rovvilt
Løyve til helikoptertransport i Prestaksla naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Løyve til geoteknisk boring i Korsbrekke naturreservat - Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn - Geislafoss - Myklandsvatna - Auesøya - dispensasjon fra verneforskriften - innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn - Geislafoss - Myklandsvatna - Auesøya - dispensasjon fra verneforskriften - innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn - Geislafoss - Myklandsvatna - Auesøya - dispensasjon fra verneforskriften - innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn - Geislafoss - Myklandsvatna - Auesøya - dispensasjon fra verneforskriften - innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Steinodden fuglefredningsområde - avslag på søknad om spredning av husdyrgjødsel på 23 dekar tidligere leplantefelt der stubber er fjernet Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 21.10.2021 Verneområder
Utbedring av tursti i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.10.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fodnastøl og beiteområdet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om løyve til helikoptertransport til Sandvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av kasser for oppsamling av snø Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 18.10.2021 Verneområder
Vedtak - Espedalen LVO - oppsetting av skigard gbnr 238 1 280 - Slia - Elisabet og Oddgeir Hårstadhaugen Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 18.10.2021 Verneområder
Motorferdsel på bar mark i Skarmodalen naturreservat Last ned vedtak Hattfjelldal kommune 18.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling i Torsæterkampen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.10.2021 Verneområder
ADM-2021-66 Arvasslia naturreservat - bruk av ATV med belter for uttransportering av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt - Torpa Idrettslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til legging av ny vannledning for jordbruksvanning - Lamyra - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.10.2021 Verneområder
Gjennomføring av forskningsprosjektet "Prosjekt EcoForest" – utvidet tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til utbedring og oppkjøring av skiløyper i Skasberget naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Fokstumyra naturreservat - dispensasjon - snødekt mark til Nysætrin - Dombås Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.10.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt Eiterådal sør- Sirijorda Naturreservat Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve - bruk av elgtrekk til frakt av felt elg fra storviltområde Okan 2021,2022 og 2023. Robert Storvik Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å bruke helikopter i arbeidet med ettersanking av beitedyr i Setesdal Vesthei, Livar Ravndal Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 14.10.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging Barm / Grøtvika - Vesterøy - gbnr 47/290 - runde 2
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse - flyging til Vikertangen gbnr 35/44 i oktober - Pegasus helicopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Søknad om fornyet løyve til utkjøring av elg fra Vassland naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hægebostad kommune 14.10.2021 Verneområder
Dispensasjon skjøtsel fjerning hogst døde tre Stråtveit naturreservat i Vindafjord Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 14.10.2021 Verneområder
Bjørneberga og Isteren NR - Lille Sølensjø NR - Galtsjøen NR - dispensasjon- oppkjøring og preparering av traseer - Femundløpet AS 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.10.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon - motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Lomsdal-Visten nasjonalpark - Ottar Simonsen Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 13.10.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal - Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde. Helikoptertransport i forbindelse med rømt oppdrettslaks i Lakselvvassdraget og Lomsdalen. Skandinavisk naturovervåkning AS. Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 13.10.2021 Verneområder
Tillatelse til vedhogst og kjøring med snøscooter, gnr. 93/1/44 i Láhko NP Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 13.10.2021 Verneområder
Lohnetjønn naturreservat - søknad om utvidelse av grøft gjennom vernesonen ifm. etablering av dam utenfor reservatet Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 13.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om rydding av et tråkk mot Kleivfossen i Krokkleiva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.10.2021 Verneområder
Atnsjømyrene NR - dispensasjon - gjennomføring av ultraløpet Rondane100, 2022 på eksisterende sti Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snømåling - tilsyn og drift av reguleringsanlegg - GLB
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.10.2021 Verneområder
Tillatelse- 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - 61/6 - Struten fyr - flyvning og landing med helikopter Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til landing med helikopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til rydding langs vei Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om ringmerking av skjeggmeis i Øra naturreservat 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.10.2021 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til legging av vann- og avløpsledninger innenfor Heggholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.10.2021 Verneområder
Lågendeltaet naturreservat - Forlenging av tidligere dispensasjon til grunnundersøkelser
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.10.2021 Verneområder
Innsamling av plantemateriale i Hemskilen naturreservat, Vikerøya landskapsvernområde og Vemannsås naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 12.10.2021 Verneområder
Avslag på bruk av drone Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 11.10.2021 Verneområder
Motorferdsel på barmark til Myrsætra i Jøldalen, tillegg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 11.10.2021 Verneområder
Varsel om vedtak - Søknad om motorferdsel - Songvaar, Hellerøya og Kubbøya naturreservat Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 11.10.2021 Verneområder
Farsund - Einarneset plantefredningsområde - Listastrendene landskapsvernområde - dispensasjon til legging av vann og avløpsledning langs fylkesvei 4098 fra Huseby til Lomsesanden Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.10.2021 Verneområder
Farsund - Einarneset plantefredningsområde - Listastrendene landskapsvernområde - dispensasjon til legging av vann og avløpsledning langs fylkesvei 4098 fra Huseby til Lomsesanden Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.10.2021 Verneområder
Lindesnes - Nedre Audna naturreservat - dispensasjon til mudring av båtled fram til 2025
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.10.2021 Verneområder
Trefelling i Hellås naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 11.10.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til lågtflyging og landingar i samband med ettersank av beitedyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.10.2021 Verneområder
Motorferdselløyve i samband med vinterstenging av fjellstyrehytter og vinterlagring av båtar
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.10.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om forlenget tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Rovvilt
Tillatelse til å innføre skorpionartene Liocheles australasiae og Euscorpius tergestinus Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre skolopenderarten Scolopendra subspinipes Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Fremmede organismer
Vedtak i klagesak om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk ved Breidlibukt innenfor Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - geotekniske undersøkelser i Lågendeltaet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Forlenget - Delegert sak - Myldingi NR - Rondane NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 08.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å arrangere skirenn i Vikerfjell Naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.10.2021 Verneområder
Utkjøring av felt elg med ATV i Kolknuten naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.10.2021 Verneområder
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
Bjørnberga og Isteren NR - dispensasjon - oppkjøring av skiløype med snøskuter - Femund vest hytteforening Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.10.2021 Verneområder
Løyve til å hente ut jordprøver til forskningsprosjekt på genetiske ressurser i Bondhusdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 07.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av Tynset, Tolga, Alvdal, Engerdal og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.10.2021 Rovvilt
Dispensasjon til innsamling av døde storjo - Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Momyra naturreservat - dispensasjon til oppkjøring av skispor med løypemaskin Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.10.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - dispensasjon til bruk av snøskuter/løypemaskin for oppkjøring av skiløyper 2021-23 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.10.2021 Verneområder
Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde - Avslag på søknad om å beholde platting/veranda Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.10.2021 Verneområder
Dispensasjon for hjortejakt i Sørværet naturreservat i Askvoll kommune i 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 06.10.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på gaupe i området Mattisdalen i Alta Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.10.2021 Rovvilt
Røykenvika fuglefredningsområde - forlenget tillatelse for montering og uttransport av el-ferja Elrond
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.10.2021 Verneområder
Jora LVO - Dispensasjon - Riving gammel bu i Svartdalslie og oppsetting av ny bu i Baklie - Lesja fjellstyre Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å rive gammelt seterhus og fjerne rester etter gammel løe på seter på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å restaurere, utvide og bygge om et seterhus på setra til Nordre Blestrud på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - videoovervåking av kongeørn - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Dispensasjon, 2022 - 2024. Reinheimen NP - bruk av drone i samband med ettersank av beitedyr. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 04.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone i forbindelse med friluftsliv og jakt i Rohkunborri nasjonalpark Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til nødvendig bruk av atv til transport av skutt elg i Sørdalen Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 04.10.2021 Verneområder
Fornyet dispensajon for slått i Skjæløysundet naturreservat ved Gml. Skj.vei 56
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om felling av trær - Bjørkelunden - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.10.2021 Verneområder
Dispensasjon for legging av strømkabel i Rossfjordstraumen marine verneområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 04.10.2021 Verneområder
Børgefjell - innvilget dispensasjon fra verneforskriften til Børgefjell nasjonalpark for bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt elg - jaktfelt Mellingen øst og Smalåsen i Namsskogan kommune Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 01.10.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - opprusting av sti Undredal - Stokko - Undredal grendelag Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 01.10.2021 Verneområder
Lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med reinsamling - reinbeitedistrikt 24 B - Seiland nasjonalpark - dispensasjon Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 01.10.2021 Verneområder
Innvilga søknad om fasadeendring på hytte ved Gjuvasslegå, 48/4. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å bruke helikopter i forbindelse med frakt av material og utstyr ved Litle Aurådalen turisthytte i Bykle kommune, SVR-LVO. Utvidelse av gitt løyve i DS 86/21 Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.10.2021 Verneområder
Søknad om å grave ned straumkabel langs rv. 9 i Hovden landskapsvernområde og Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Agder Energi nett. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.10.2021 Verneområder
Søknad om godkjenning av tiltak ved fritidsbustad i Hovden landskapsvernområde. 1/249. Bykle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.10.2021 Verneområder
Forlenget tid for dispensasjon til motorferdsel på barmark, vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense - Bytbekken
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bygge bru over Bjønndalselva i Bangsjøan naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.10.2021 Verneområder
Fornyet dispensasjon for fjerning av høyspentmaster i Skjæløysundet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.10.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon for tiltak på Midtoddveien og bygging av ny vei i forbindelse med skogsdrift på eiendom gbnr. 71/3 og 73/4 i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.10.2021 Verneområder
Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat - dispensasjon - grøfterensk av 67 meter grøft - Vang Almenning Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.10.2021 Verneområder
Børgefjell - Innvilget dispensasjon fra verneforskriften til Børgefjell nasjonalpark for bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt elg - Jaktfelt Tomasvatnet Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 30.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter ved restsanking av sau i Komagdalen og Skallelv Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 30.09.2021 Verneområder
Sanddøldalen naturreservat - tillatelse til utfrakt av felt elg med helikopter - Lierne kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.09.2021 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - 2021 - bygging av platting til hytte gnr. 329 bnr. 6 - Kampeveien 1019 - Sel Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for hogst av ved i Kjerkvatnet naturreservat i Evenes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 29.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til legging av jordkabel i veiskulder Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 29.09.2021 Verneområder
Dispensasjon 254/3 innsamling sopp Vedvika naturreservat i Vindafjord Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 29.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til flytting av hytte og vedbod innen Røyklibotnet naturreservat Namsos Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 29.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre hoppeedderkopparten Phidippus regius, søknad om innførsel av Phidippus audax stilles i bero Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre hvitleppet frosk (Nyctimystes infrafrenatus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.09.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon motorferdsel barmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 28.09.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med helikopter i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 28.09.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 28.09.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande gaupe i Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 28.09.2021 Rovvilt
Dispensasjon til vedlikehald natursti i Øksnevadtjønn naturreservat, Øksnevad VGS Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 28.09.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - dispensasjon - bruk av drone i forbindelse med restaureringsprosjekt Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Vierslamyrane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 28.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til området mellom Grjoto/Ystensbunuten/Kvenno
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 28.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 28.09.2021 Verneområder
Motorferdsel redningsskøyta, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Skalmenes-Bleiklindi, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 27.09.2021 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 27.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til Innerdalshytta - Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 27.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter for samling til slakteuttak - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 27.09.2021 Verneområder
Tillatelse til etablering av klopper, lavflygning og landingstillatelse i Anda naturreservat i Øksnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 27.09.2021 Verneområder
Listastrendene landskapsvernområde - dispensasjon til omlegging av sti fra Vanen til kyststien Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 27.09.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til enkle tiltak på stier, drifts- og kjerreveier i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Uravatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 27.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fljodal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 27.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Løten, Ringsaker og Hamar kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.09.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Grasnuten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 26.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sigridtjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 26.09.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 25.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Brandaleite
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Skuggabjørg og Finnabu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua nasjonalpark - Bruk av drone - Forsvarsbygg Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner 20. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2021 Rovvilt
Dispensasjon. Finndalen landskapsvernområde - inngjerding seterhus og bygging av platting på gnr. 159/1/59 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon. Finndalen LVO - gjenoppføring av utedo på Sterringen gbnr 159/1/60 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon. Finndalen LVO - oppsetting av vindmølle på Sterringen seter, fnr.84
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til landinger med helikopter ved etablering av tre værstasjoner - UIT COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 24.09.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - delvis innvilgelse av søknad om dispensasjon fra verneforskrift for Horta fuglefredningsområde - gjenreising av Nergården på Burøya i Horta - Leka
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.09.2021 Verneområder
Verneområdene i Froan - dispensasjon fra ferdselsforbudet Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsarbeid på Dal og Bøn stasjon inne i Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde. Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.09.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften fra Trollfjorddalen/Gulgo naturreservat - bruk av atv til utfrakt av felt elg Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 24.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbulægeret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 24.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - transport til seter på Døllia - Per Eivind Husom Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO - snødekt mark - transport i forbindelse med restaurering - Nygardsbue Einhøvlingen - Kjell Tore Israelsen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon om søknad tillatelse til motorferdsel Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - taksering av hønsefugl - Skrautvål sameige - Kai Terje Kjørli Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Gudbrandsdal 18. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om kjentmannskjøring i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Verneområder
Tillatelse - 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - flyaktivitet 230921 - Forsvarets Spesialkommando Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med drone - 2021 - NGU Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med ATV m/belter - 2021 - Jaktlag Mugga/Svartvika B Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 23.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å arrangere Norgesmesterskap ILCA – Bundefjorden Seilforening, Malmøya og Malmøykalven naturreservat – Oslo Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.09.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsle i Stussvikhovda naturreservat i Bjørnafjorden kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av elgtrekk/jernhest i Vardnesmyra naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.09.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av gjeterhytte / riving av elementlavvo Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 22.09.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av japanlerk (Larix kaempferi) i på gnr./bnr. 47/24 i Strand kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.09.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - dispensasjon - 2021 - drone - leiting etter sau - Lom sambeitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 22.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - 2021 - destruering av kampestein som siktforbedringstiltak - Skiri - Bane NOR Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - sanering og gjenoppbygging av uthus etter brann - Luseby 46 - Recover Nordic Lillehammer Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.09.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV til frakt av skutt elg, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.09.2021 Verneområder
Endring i vilkår i dispensasjon av 13. august 2021 i Endelausmyrene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten, Elverum og Stange kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Rovvilt
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde – løyve til legging av sjøleidning og avgrensa utslepp – Klevstad rørservice AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 22.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel til uttransport av felt hjortevilt i Ænesdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - skadefelling av 1 jerv i deler av Oppdal kommune 19. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til motorisert ferdsel for frakt av elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Bastin Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 21.09.2021 Verneområder
Delvis innvilga søknad om bygging av båthus ved Vestre Langsvatn, 4/4 Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel for frakt av utstyr - Barmveien, Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til helikoptertransport - Ytre Hvaler Nasjonalpark - 35/33 - Vikertangen Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av utedo på Lille Færøya og transport med helikopter - Bergsøyan landskapsvernområde - Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.09.2021 Verneområder
Mortorferdselløyve til Fagradal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.09.2021 Verneområder
Fokstugu LVO - dispensasjon - 2021 - 2022 brønnboring og bobiltømmestasjon - Rasteplass Storhusranden - Stian Brenden Maskinservice Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.09.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse til riving og restaurering av seterstue, samt framføring av veiadkomst. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.09.2021 Verneområder
Øyungen landskapsvernområde - tillatelse til restaurering og tilbygg på seterstue på Elgsjømoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.09.2021 Verneområder
Endalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av nytt seterfjøs og "røkterbolig" på Maureggvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.09.2021 Verneområder
Bymarka naturreservat - dispensasjon til droneflyging på kommunale bygninger Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel - utfrakt av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat - Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.09.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - tillatelse til bruk av bil for uttransport av båt ved Hornsjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.09.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift Lomsdal-Visten nasjonalpark for uttransport av elg Sørvassdal i Vefsn med helikopter, Vidar Andersen Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 17.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.09.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra løyve, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.09.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021-24 - Bruk av motorbåt for vedlikehald og tilsyn av hytte ved Gjende Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 17.09.2021 Verneområder
Reppesleiret naturreservat — dispensasjon til vegetasjonsrydding langs jernbanelinje Last ned vedtak Stjørdal kommune 17.09.2021 Verneområder
Løyve til bruk av motorkøyretøy på gbnr 24/3 - Sør-Smøla landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV for utfrakt av felt storvilt i Lystjønna naturreservat Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Ledalen naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av åte til jakt Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for uttak av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV i Lystjønna naturreservat for utfrakt av felt storvilt Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Transport av forsyninger, utstyr og avfall med snøskuter til og fra Breilihytta i Finnemarka naturreservat vinteren 2022, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Vannledning Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Oppkjøring av skiløyper i Langåsen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Snøskutertransport til Sørmyrseter i Skrim og Sauheradfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til gjennomføring av forskningsprosjekt i 8 verneområder i Oslo og Viken
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Forlengelse av virketid på skadefellingstillatelse på ulv i deler av Elverum, Hamar, Åmot, Ringsaker, Stor-Elvdal, Lillehammer, Øyer og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - gjerding langs jernbanen - Arild Rolstad Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Fulufjellet NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - lavtflyging med helikopter for frakt av steinhelle og stein Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 16.09.2021 Verneområder
Landing med helikopter - Heliwing - Seiland nasjonalpark, avslag Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til utkøyring av felt vilt ved Gule-Stavikmyrane naturreservat i Hustadvika kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 16.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til utfrakt av felt elg med ATV i Auster-Vefsna naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Strandåvassbotn naturreservat - Strandå / Os landskapsvernområde - Strandå jaktlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.09.2021 Verneområder
ADM-2021-65 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - uttransportering av felt elg med sekshjuls beltegående ATV Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen LVO – motorferdsel barmark - Grytlia seter - Oddbjørn Hansens jaktlag Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.09.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt i forbindelse med fiske på Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 15.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med ATV i Grytelva naturreservat - felt hjortevilt jakt 2021 - Hitra Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV i Muusdalen naturreservat for utfrakt av felt storvilt 2021 - 2025 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.09.2021 Verneområder
Hemberget NR - dispensasjon til rydding av skiløype Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Bogastille mellom Grotnuten og Valgardstjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 15.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hellevass
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 15.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hellevassbu turisthytte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 15.09.2021 Verneområder
Klageavgjørelse - klage på dispensasjon til kjøring med ATV for utfrakt av hjortevilt i Yddal naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre hoppe-edderkopparten Phidippus regius Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre grønn iguan (Iguana iguana) Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre tarantella-artene Damon medius, Psalmopoeus irminia, Tliltocatl albopilosus/Brachypelma albopilosum og Acanthoscurria geniculata Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre skrukketrollartene Armadillidium werneri, Armadillidium maculatum, Porcellio haasi og Porcellionides pruinosus, søknader om innførsel av skrukketrollarten Trichorhina tomentosa og spretthalearten Sinella curviseta stilles i bero Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg jaktfelt Vardø 2021 Varangerhalvøya nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 14.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Østervannet/ Flintelva jaktfelt 2021 - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 14.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Suovvejohka/ Bergeby øst innen Varangerhalvøya nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 14.09.2021 Verneområder
Innvilget søknad om bruk av drone for promotering av reiselivet i Nord- Troms, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 14.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utplassering av geocache i Østre Hovedøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.09.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.09.2021 Rovvilt
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - Dispensasjon - landingsløyve helikopter ved klimastasjonen ved Flatbreen - NVE Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 13.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Viinikka - 2021 - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 13.09.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Småtjønndalen i Langeid Driftehei. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 13.09.2021 Verneområder
Tillatelse til helikopterflyging - Ytre Hvaler nasjonalpark - gbnr 43/230, Kjellvikaveien 62 - Spjærøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 13.09.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med helikopter - Ytre Hvaler nasjonalpark - 47/290 - Barm / Grøtvika - Vesterøy
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 13.09.2021 Verneområder
Grandefjæra naturreservat og Innstrandfjæra fuglefredningsområde - dispensasjon til innsamling av prøver Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 13.09.2021 Verneområder
Statsforvalterens vedtak - dispensasjon til å bytte stikkrenne under jernbanen inne i Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Herrevatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Grasnuten, mot Byen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Grotdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langrø
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.09.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Øvre Stubbvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - transport i samband med nødvendig vedlikehold av "Dassbue" Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til droneflyvning i Ytre Hvaler Nasjonalpark Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Svar på klage på avslag om fellesbrygge Vessøyneset 59/18
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Åmot, Stor Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.09.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Berakupen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 10.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hovlandsstølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 10.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn / Kongsvoll / Drivdalen LVO - Flåman NR - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Statskog SF Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.09.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager over vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2021 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til løypekjøring Vekta-Prestøyan-Schulzhytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 09.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - krattknusing langs vegen Fryvollan - Storgranbakken - Sødorp og Kvam hestavlslag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 09.09.2021 Verneområder
Endret stedsangivelse for dispensasjon til torvuttak - Bruvollhuset
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 09.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å transportere byggemateriale med helikopter i forbindelse med restaurering av bro ved Rallerstien i Frafjordheiane landskapsvernområde. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.09.2021 Verneområder
07/21 Lisensjakt jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 09.09.2021 Rovvilt
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med elgtrekk - 2021-2024 - Jaktlag Svartvika/Ljøsnåa Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 09.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Saltdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 09.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for lavflygning og landing med helikopter i Anda naturreservat i Øksnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 09.09.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy for framkjøring av felt elg 2021 - Namsos - Namdalseid fjellstyre Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.09.2021 Verneområder
Tvedestrand - 90/4 - Svar på søknad om dispensasjon til utlegging av utrigger Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 09.09.2021 Prioriterte arter
Bruk av båt og innsamling av sediment i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandvika ved Nedsta Hellevatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbulægeret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Vasslivatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagernuten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2021 Verneområder
Motorisert ferdsel til Litlos
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Ambjørgsvatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 09.09.2021 Verneområder
Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Einøvlingsvegen - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen – Juni og Hans Olav Arnekleiv Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO/Flåman NR - snødekt mark - Furuhovdsetra - Bård Furuhovde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel til bygging av varder på Turistvegen over Folgefonna i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel med helikopter og ATV for å frakte ut øydelagt ATV i samband med redningsaksjon i Bondhusdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 1 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - Transport til Glitterheim for dagsenterpasientar - Lom kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 08.09.2021 Verneområder
Delvis innvilget søknad til bruk av ATV og el-sykkel på utvalgte traseer i forbindelse med sauedrift i VNP 2021 - Komagdalen Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 08.09.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med skjøtselprosjekt i Vestvassdalen i Hægebostad kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av solcelleanlegg - Pestusetra, Romådalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon og krav om retting på utførte byggetiltak på hytte - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.09.2021 Verneområder
Trefelling i Risøya plantefredningsområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 08.09.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Dispensasjon til etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å legge vannledning gjennom Jøtulhaugvatn naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fljånuten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 08.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbulægeret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 08.09.2021 Verneområder
NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde - utvidelse av eksisterende hytte Skjækervatnet 7 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.09.2021 Verneområder
ADM-2021-63 - Arvaslia naturreservat - tillatelse til å medbringe ATV med belter inn til Arvaslihytta 2021-2024 og for uttransport av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.09.2021 Verneområder
ADM-2021-64 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - Guslia naturreservat - tillatelse til å benytte ATV med belter for uttransport av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - restaurering av Hafsåssetra - Lervike AS Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 07.09.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter i samband med utbetring av drifteveg - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 07.09.2021 Verneområder
Tillatelse til landing med helikopter og bruk av drone i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 07.09.2021 Verneområder
Motorferdsel traktor, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.09.2021 Verneområder
Motorferdsel på bar mark - Fisklausvatn - Favnvassdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Hattfjelldal kommune 07.09.2021 Verneområder
Tillatelse til uttransportering av felt elg med beltegående motorkjøretøy - Fjellmannsmyra - Vargdalsfloa naturreservat - Verdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.09.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde – Dispensasjon - forlenget tillatelse til montering av el-ferja Randsfjordferja Elrond
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Ambjørgsvatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 07.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hadlaskard
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 07.09.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - oppføring av kulturhistorisk bygg i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Klage på vedtak om bruk av snøskuter til kjentmannskjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av elgtrekk for transport av felt storvilt - Jaktlag B Selbu Fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 06.09.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av elgtrekk for transport av felt storvilt - Jaktlag A Selbu Fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 06.09.2021 Verneområder
Løyve til oppattbygging av uthus på Ytste Smoge, Geiranger-Herdalen lvoo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 06.09.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon frå verneforskrift for framføring av fiberbreiband langs veg Brokke - Suleskard. Lyse Fiber AS. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til Jøldalshytta - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV for uttransport av felt storvilt - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av utstyr og personell fra Trollheimshytta - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med elgtrekk, ATV m/belter og helikopter- 2021-2022 - Jaktlag Revsjø/Skjebro Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 06.09.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 06.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 060921
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Fellingstillatelse på to (2) jerver - Oppdal kommune - 060921 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Hesjemarka NR - dispensasjon - uttransport av vilt med beltegående jernhest Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.09.2021 Verneområder
Tillatelse til uttransport av felt elg i Børselvdalen naturreservat ved bruk av ATV Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å felle fire trær i Reisautløpet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 06.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 06.09.2021 Verneområder
Motorferselløyve til Hellevassbu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 06.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hedlo evnt. Fljodal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 06.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Jostedalsbreen nasjonalpark – løyve til helikopterflyging for frakt av bru til Flatbrehytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 03.09.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone ved Semskfjellet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 03.09.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om plassering av brakke på Mønstremyr i Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.09.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager på avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns for lavlandsprøver og trening av fuglehunder i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 03.09.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Jaktlag VEM Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.09.2021 Verneområder
Innvilget - disp for kjøring til Svukuriset Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.09.2021 Verneområder
Solevågsfjellet naturreservat - dispensasjon for organisert tur i regi av DNT Sunnmøre Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 03.09.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Fauske og Sørfold kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 03.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til å gjennomføre forskningsprosjekt "Prosjekt EcoForest" i sju verneområder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.09.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om bruk av ATV for uttransport av felt elg i Ovdalsdasvarri naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Mattisdalen–Oaggovarri-området –Alta Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.09.2021 Rovvilt
Løyve til motorferdsel til uttransport av felt hjort i Furebergsdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 02.09.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hallinggrovi - flaumsikring Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - etablering av navigasjonsinnretningar - Nærøyfjorden Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av mur og endring av gangvei i Hovedøya landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.09.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av vannplanter i Steinsfjorden og Steinsvika verneområder Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Skjåk og Lom Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.09.2021 Rovvilt
LØYVE TIL MOTORFERDSEL Innenfor Hardangervidda Nasjonalpark 2021-2023 Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 02.09.2021 Verneområder
ADM-2021-61 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Ryplihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.09.2021 Verneområder
ADM-2021-62 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til å medbringe ATV med belter inn til Seisjøen jaktstue Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til utplassering av time-lapse kamera for overvaking av Austerdalsbreen - Høgskulen på Vestlandet Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 01.09.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2021 - Bruk av drone for naturdokumentasjon Øvre Leirungen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 01.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Jaktlag Gutulia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 01.09.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.09.2021 Verneområder
Tillatelse til etablering av kajakkbrygge i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.09.2021 Verneområder
ADM-2021-59 - Lierne nasjonalpark - søknad om tillatelse til frakt av utstyr med helikopter til Langlihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 31.08.2021 Verneområder
ADM-2021-60-Arvaslia naturreservat - søknad om tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Arvaslihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 31.08.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om etablering av sikteskive i Langsua nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for helikopterfrakt til Nøre Herdalen, endra løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 31.08.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til bruk av traktor og ATV for transport av materialer til bu ved Hyllingen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 31.08.2021 Verneområder
Vedtak kvote lisensfelling av ulv 2021/2022 - region 6 Midt Norge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 31.08.2021 Rovvilt
Gule-/Stavikmyrane naturreservat, Hustadvika kommune - dispensasjon for utkøyring av hjort
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 31.08.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner – 310821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på jerv - Åmotsdalen, Soløyfjellet og Dindalen - Oppdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelsen på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 31.08.2021 Rovvilt
ADM 2021 58 - Blåfjella Skjækerfjella nasjionalpark - søknad om tillatelse til frakt av utstyr med helikopter til Almdalshytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 30.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre Liocheles australasiae Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Avvisning av søknad om å innføre isopodeartene Panda konge og Thailand pirkete Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Avvisning av søknad om å innføre "Panda king", (Cubaris spec.) samt tillatelse til å innføre Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi og Porcellio flavomarginatus Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre flamingoøsterssopp (Pleurotus Djamor) og piggsvinsopp (Hericium erinaceus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Delegert sak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2021 -2025 - barmark - Muldal gnr 36 bnr 1 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 30.08.2021 Verneområder
Muldalslia NR - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - transport med ATV og henger i forbindelse med restaurering Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 30.08.2021 Verneområder
Varsel om vedtak - Behandling av 3 søknader om dispensasjon til havbruksanlegg - Oksøy-Ryvingen LVO Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 30.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Bodø kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 30.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for arealutvidelse og flytting av fôrflåte ved matfisklokalitet Ramnøya N i Åsvær landskapsvernområde i Dønna kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 30.08.2021 Verneområder
Dispensasjon rørledning Veggevika 23/8 Hellestø Jærstrendene LVO Sola Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 30.08.2021 Verneområder
Litlvatnet naturreservat - utvidet dispensasjon i forbindelse med undersøkelser
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.08.2021 Verneområder
Gjennomføring av jaktkurs og uttransport av felt elg og hjort i Grytdalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til midlertidig vanninntak for jordbruksvanning i Henovika i Søndre Tyrifjorden naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.08.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - nyttekjøring i forbindelse med jordbruksdrift Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Verneområder
Oppgradering av spillvannsledning i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Tolga, Os og Røros kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Folldal kommune. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Løyve til å etablere avlaupsanlegg ved Halne Fjellstugu på gnr. 33, bnr. 2, festenr. 1 i Eidfjord kommune innanfor Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 30.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Låghelleren
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Jakobsbu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hellbotnane,/ Haraldshaugane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 28.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 28.08.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Simen Bordal Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.08.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om rydding av kulturminne i Indre Iddefjord – Enningdalselva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.08.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager på avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns for lavlandsprøver og trening av fuglehunder i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 27.08.2021 Fremmede organismer
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av gapahuk ved Naustihytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for soppkartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde i Gildeskål kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel på Forsvarets kjørefelt inne i Aurmoen landskapsvernområde. Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til å legge kabelstikkledning til ny bolig inne i verneområdet Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.08.2021 Verneområder
Oppdatert søknad om foryngelseshogst på eiendom gbnr. 71/4
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til vedhogst i Heggedalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Lyssand
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 27.08.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til dronefilming ved NRK, Åkernesremna Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 26.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikopterlandinger under Heliboogie 2022 i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 26.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV på vintertraktorvei langs Gråsjøen i landbruksnæring - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av utstyr og materiell til vedlikeholdsarbeid på hytte i Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.08.2021 Verneområder
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 26.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til utfrakt av felt elg med beltegående ATV i Spjeltfjelldalen naturreservat. Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt ifbm bruinspeksjon i Åkersvika naturreservat, endring av dato
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.08.2021 Verneområder
Forlenging av løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 26.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Brakabotn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 26.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Frisete i Olavsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 26.08.2021 Verneområder
Dispensasjon - motorferdsel i utmark - uttransport av elg i jaktfelt 6 - Sjunkhatten nasjonalpark Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 25.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle to trær nær bygning på egen tomt, Herføl - gbnr 30/158 - Ytre Hvaler nasjonalpark Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.08.2021 Verneområder
Tillatelse til undervisning i Nevra naturreservat Last ned vedtak Stjørdal kommune 25.08.2021 Verneområder
Vedtak om utvida virketid for fellingsløyve på skadegjerande jerv - Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 25.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til landing med helikopter i Langfjorddalen/Laggu naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Kvannabakkane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbulægeret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug, Lagareidet eller Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.08.2021 Verneområder
Motorferselløyve til Veidemannsbu ved Hellevatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.08.2021 Verneområder
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark - helikopter. Frakt av materiell og møbler til Lavasshytta, Vefsn jeger og fisk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 24.08.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Teltleir ved Storevatnet - Nordfjord Folkehøgskule
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 24.08.2021 Verneområder
Utvidelse av eksisterende dispensasjon for bruk av helikoptertransport til hytte ved Øreknuten øst for Svartevassmagasinet, Sirdal Bygg Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 24.08.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 24.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv - Fauske og Sørfold kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.08.2021 Rovvilt
Utbedring av skiløype i Øvre Forra naturreservat dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.08.2021 Verneområder
Søknad om justert forslag til tilbygg i henhold til Statsforvalterens vedtak på eiendom gbnr. 69/166 i Maridalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Tillatelse til søknad om å beskjære trær i kanten av Løkenesskogen naturreservat i Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Tillatelse til enkel skjøtsel av eiendom- Storøysundet-Sælabonn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 75/1 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Vestsida beitelag - Lesja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Tynset kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Løyve til riving av eksisterande og oppføring av nytt stølshus på gnr. 9, bnr. 3 – Fljodal i Eidfjord kommune innanfor Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.08.2021 Verneområder
Løyve til riving av eksisterande og oppføring av nytt stølshus på gnr. 9, bnr. 3 – Fljodal i Eidfjord kommune innanfor Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hovlandstølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 24.08.2021 Verneområder
Motorferdsel i Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 23.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - Motorferdsel barmark - 2021 - 2025 - Muldalslia - gnr.37, bnr.4 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 23.08.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av drone til filming av isbreens tilbaketrekning, Steindalen - Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 23.08.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med frakt av nødvendig material, brensel, proviant og lignende, Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette opp enkel brokonstruksjon for løypemaskin og få bruke minigraver i arbeidet med tilrettelegging av ny løypetrase rundt Finndalsvatnet i Kvinesdal kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Saltdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt ifbm bruinspeksjon i Åkersvika naturreservat, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 23.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 23.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Nedsta Bjørnavatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 23.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve på Nedsta Bjørnavatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 23.08.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Viersdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Klype
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.08.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 2021 - filming med drone - Earthscape Productions Ltd Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter for vitskapelege undersøkingar i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med ATV for øving på redningsoppdrag i Bondhusdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 (Hedmark) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.08.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 20.08.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2019 - Bruk av drone for kartlegging ved Nautgardsbrean - UiB institutt for geografi Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 20.08.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Høystakkbua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.08.2021 Verneområder
Hemmeldalen NR - flytting av hytte til Store Stensjøen - gnr. 24 bnr. 54 i Åmot kommune Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus Tverrlisætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144 - retting skrivefeil
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Endring av tidspunkt for dispensasjon til landing med helikopter - vegetasjonsanalyser - Seiland nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone til filming ved Steindalsbreen, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 20.08.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til motorferdsel med helikopter, feltarbeid isbre, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 20.08.2021 Verneområder
Endring i tidlegare innvilga landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei. Bygland kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
2021 Ytre Hvaler nasjonalpark -tillatelse til flyging til Vikertangen i august.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Rovviltnemnda i region 3- vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i Oppland i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 20.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon frå Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet fuglefredingsområde til etablering av drenering og løyve til drenering av eksistertanda grøftelaup Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 20.08.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner - 20.08.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Hærrevassbekken, aust for Olavsoksla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 20.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug eller Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 20.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Juklavotni
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 20.08.2021 Verneområder
Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - bygging av bro for fotturister - Hoemselva - DNT Romsdal v/ Arnstein Salthammer Eide Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.08.2021 Verneområder
Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 2021 - sykkel - villreinjakta - Einøvlingsvegen - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Roar Domaas Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.08.2021 Verneområder
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 7 og 8 i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Stalheimskleiva - rydding av vegmurar - motorferdsel Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for to helikopterlandinger i forbindelse med telling av atlantisk laks og pukkellaks i Komagelva Varanger NP 2021 - Naturtjenester i Nord Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV vet utfrakt av felt elg i elgjakta 2021 i valdet Skallelv i Varangerhalvøya NP Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til dronefilming i Øvre Pasvik landskapsvernområde Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Søknad om dronefilming i Øvre Pasvik nasjonalpark, NVE Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Gir tillatelse til skadefelling av en (1) jerv - Åmotsdalen - Oppdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021 Rovvilt
Smoldalen naturreservat – Avslag på søknad om å sette opp en lafta koie Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Verneområder
Lille Sølensjø NR - dispensasjon - bruk av båt samt undersøkelse og innsamling av vannplanter i Arasjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Verneområder
Tillatelse skadefelling av jerv - Reinheimen i Skjåk Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om videre skadefelling på bjørn i beiteområdet til Neiden beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Rovvilt
Korrigert tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag av 26. juli 2021 på søknad om skadefelling vav bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.08.2021 Rovvilt
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - klage tatt til følge - tillatelse til riving og oppføring av uthus på fritidseiendom i Skarvdalen, Os kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.08.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - tillatelse etter verneforskrift til oppførings av ny utedo på fritidseiendom i Rabblia, Os kommune. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.08.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med kulturminneregistrering Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 18.08.2021 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 18.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Mikkelshytta i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.08.2021 Verneområder
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til frakt av båtmotor med jernhest - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 18.08.2021 Verneområder
Tillatelse til vinsjing av skipsfender og not i Bliksvær naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 18.08.2021 Verneområder
Dispensasjon legging kanal i rør gjennom sanddynene Hodne 42/10 Jærstrendene LVO Klepp Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 18.08.2021 Verneområder
Innsamling av artsgrupper i Kallset naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.08.2021 Verneområder
Veikanthogst langs skogsbilvei gjennom Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 18.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Nasene / Langrø
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 18.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hadlaskard eller Vierslaet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 18.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hadlaskard
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 18.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport med snøskuter gjennom Knutshø landskapsvernområde til bu ved Veslbekken i Flåman naturreservat i 2022-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av 3 jerver i deler av Oppdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Vassete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.08.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon til motorisert ferdsel for transport i tilknytning til landbruksnæring 2021 - Soknedal beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 17.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - Romsdalen LVO - motorferdsel - 2021 - barmark - transport i forbindelse med skadefelling av jerv Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Øyestøl i Vormedalsheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av helikopter i redningsøving i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.08.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Dispensasjon - landing med helikopter i Anárjohka álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Vedtak - Meterologiske målinger og prøvetaking på Sieodečearru i Anárjohka álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - University of Eastern Finland Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Runde fuglefredingsområde - dispensasjon for hjortejakt Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.08.2021 Verneområder
Forlenga dispensasjon flyging hytte nr 9 Longavatnet naturreservat 134/29 Hjelmeland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 17.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) jerver i deler av Oppdal kommune – 170821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om hogst - Averøya - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Stor-Elvdal Folldal og Alvdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til filming med drone i Pasvik naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 17.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materialer og ved til Østre vesle Tungavatnet og Slåttehalltjørne Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 16.08.2021 Verneområder
Utplassering av basestasjon for overvåking av sau i Jostedalsbreen nasjonalpark - dispenasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 16.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter til utfrakt av elgslakt i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve. Almosen, Tverrlandet i Vevelstad kommune, Bjøru
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 16.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Fremmede organismer
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2021-2025 - barmark - ATV -Muldalslia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.08.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Josephsbu v/ Store Halvorsvann - 5/9. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 16.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av jernhest for uttransport av felt storvilt i Romådalen 2021 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 16.08.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 160821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Steinkjer, Namsos, Overhalla, Grong og Snåsa kommuner - 16.08.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Bruk av motorbåt og innsamling av vannplanter i Totenvika, Åkersvika og Lågendeltaet naturreservater, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt og innsamling av vannplanter i Totenvika, Åkersvika og Lågendeltaet naturreservater, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt og innsamling av vannplanter i Totenvika, Åkersvika og Lågendeltaet naturreservater, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Tuvo
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 16.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug eller Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 16.08.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 14.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Nesbyen og Flå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Nonskardvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Ulvafeti
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hereidsbua ved Besso
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Heimste Hadlaskard
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug eller Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve på Litlosvatnet, Bjørnavatna og Krokavatna
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Muldalslia NR - dispensasjon - motorferdsel - barmark - ATV - gbnr 37/ 7 - Muldalslia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 13.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2021 - 2025 - barmark - ATV Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 13.08.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Stølsheimen landskapsvernområde - Helledalen - istandsetting av bru - motorferdsel - helikopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 13.08.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.08.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Sunndal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.08.2021 Rovvilt
Endelausmyrene naturreservat - Tillatelse - lisensfelling av ulv og jerv, samt bruk av løs hund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.08.2021 Verneområder
Torsæterkampen NR - dispensasjon - utvidelse av letthytte/tekniskbygg - Telia Towers AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til å kjøre med innleid buss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern 08.09.2021 i forbindelse med erstatningsskjønn Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-205 Vedlikehold Snøfjellstjønnvegen - Søknad delvis imøtekommet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
Motorferdsel i samband med frakt av stein til stiutbetring Jostedalsbreen nasjonalpark - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2020 - 2025 - barmark - ATV Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.08.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - bruk av drone i samband med tilsyn med beitedyr - Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 12.08.2021 Verneområder
Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 12.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV på vintertraktorvei langs Gråsjøen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om barmarkstransport med ATV - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.08.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone til TV-opptak- 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - NRK Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Fauske og Sørfold kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til grøfterensk Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Holbergstjørnane, Gjorttjørmane og mellom Brakanuten og austre Holbergtjørnane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Midtra Juklavatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Drykkjestein
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.08.2021 Verneområder
ADM-2021-57 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Lakevassbu og Bjarnetjern Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 11.08.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel - Láhko nasjonalpark – anleggsveien mot Nedre Navar - Glomfjord Røde Kors Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 11.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.08.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark- tillatelse etter verneforskrift til bruk av båt med motor på Forollsjøen og bil på Fjellveien for transport av utstyr i forbindelse med tiltak på naust Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 11.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Reinheimen NP - Dispensasjon - 2021 -2023 - Oppsetting av lavvo i samband med villreinjakt Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 11.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Romsdalen LVO - barmarktransport av båt fra og til Ulvådalsvatnet - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 11.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter transport av utstyr og personell til arkeologiske undersøkelser i Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 11.08.2021 Verneområder
Utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 5 i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.08.2021 Rovvilt
Ulendelta-, Skraptjønnfloen- og Midtibrenna naturreservater - tillatelse til bruk av ATV for uttak av felt hjortevilt 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.08.2021 Verneområder
Bruk av drone i Hildremsvatnet naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.08.2021 Verneområder
Tillatelse til ringmerking av fugl og rydding av nettgater i Storøykilen naturreservat og Koksabukta naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til sankekve i Hydalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.08.2021 Verneområder
Storfloen naturreservat og Storflotjønna naturreservat - Dispensasjon - uttransport av felt elg og hjort Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.08.2021 Verneområder
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv - og melding om behov for befaring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utvidet økonomisk ramme og forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.08.2021 Rovvilt
Landing med helikopter på Gunnarberget i Van Mijenfjorden NP på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 11.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve tipos. UTM 32 V - 0383697 - 6657619
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Blåvasshøse mellom Blåvatn og Breiavatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Koll, Sledalsvatnet og Skinfjell aus for Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.08.2021 Verneområder
Dispensasjon - motorferdsel i utmark - uttransport av elg i jaktfelt 5 og 6 - Sjunkhatten nasjonalpark Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 10.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage fra NOAH på vedtak om skadefelling av jerv i deler av Fjord kommune i juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Innvilget dispensasjon til bruk av drone 10. og 11. august, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 10.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone til filming i Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 10.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 100821 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i beiteområdene til Hovin og Soknedal beitelag – Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på tre (3) jerver i deler av Oppdal kommune – 100821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Ordinær jakt på grågås i Svaet dyrefredningsområde 2021 dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av båt i Østensjøvannet naturreservat i forbindelse med bekjempelse av kanadagullris Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.08.2021 Verneområder
Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat - dispensasjon - vedlikehold, merking og skilting av turstier Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.08.2021 Verneområder
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.08.2021 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 10.08.2021 Rovvilt
Motorferdsel med elektrisk lettbåt i Richardvatnet i Nordvest-Spitsbergen NP - dispensasjon Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 10.08.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - motorferdsel - 2021 - helikopter - Plassering av båt ved Bessvatnet - Vågå Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 09.08.2021 Verneområder
Innvilget søknad om bruk av drone over Steindalsbreen i Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 09.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å bruke helikopter i forbindelse med frakt av material og utstyr ved Litle Aurådalen turisthytte i Bykle kommune, SVR-LVO - ENDRING AV EKSISTRENEDE LØYVE I DS 83/21. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Månafossen i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Stakkstøl i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.08.2021 Verneområder
Femundsmarka NP – dispensasjon – organisert ferdsel – 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 09.08.2021 Verneområder
Fiskekonkurranse i Gjesåssjøen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.08.2021 Verneområder
Osdalen NR - dispensasjon - uttransport av felt elg med beltegående ATV eller elgtrekk - Statskog SF Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.08.2021 Verneområder
Åteeksperiment på håkjerring i Hornsund i Sør-Spitsbergen NP på Svalbard - avslag Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 09.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel innenfor Hardangervidda Nasjonalpark i forbindelse med reinsdyrjakta 2021- Øvre Numedal Fjellstyre Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 07.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om løyve til felling av skadegjerande jerv i Ulvådalen - Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.08.2021 Rovvilt
Lavtflyging og landing med helikopter i Nordaustlandet NR - dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 06.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Spornesveien 35- Arendal kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om motorferdsel i Raet - transport med 4-hjuling Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om ustilling på Spornes uke 40 2020 – 2024 Arendal kommune- Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Tillatelse - arkeologisk utgravning i Kvalvika - Lofotodden nasjonalpark Last ned vedtak Lofotodden nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Bruk av drone i Kongsliin, Tangvolla og Drøydalen naturreservater, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 05.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 73/4 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.08.2021 Verneområder
Permission to sample Sphagnum mosses in three nature reserves in Vestland Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 05.08.2021 Verneområder
Innsamling av steinprøver i Nordaust-Svalbard NR og Søraust-Svalbard NR - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 05.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Hersjømyrin naturreservat - Bruk av motorbåt ifbm. utfisking av sik i Hersjøene Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 04.08.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til å fly med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 04.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte / Snåsa kommune - 040821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 04.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon for krepsing i Åkersvika Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Tynset, Tolga og Rendalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2021 Rovvilt
Flyging med helikopter for forskning og dokumentasjonsfilming av forskning på hval, sel og isbjørn - tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 04.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - Hersjømyrin NR - taksering av rype med bruk av løs hund - Espedalen Bygdealmenning Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 03.08.2021 Verneområder
Tillatelse bruk av drone Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 03.08.2021 Verneområder
Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - frakt av materialer til måsåhus - gnr. 54 bnr. 1 - Dovre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 03.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv - Fron, Ringebu, Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til transport med helikopter til STF-hytte ved Litle Aurådalen i Bykle kommune, SVR Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.08.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 02.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Vedtak om forlenget virketid for tillatelse til skadefelling av ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingsområde, virketid og fellingsvederlag - iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingstillatelse på jerv til å gjelde to dyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av periode for skadefelling av bjørn i Neiden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 02.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Børve-Kinsekvelv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 02.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 02.08.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Kvannabakkane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 02.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 02.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon- Langsua NP - drone - filmopptak til villmarkserie - Nordisk Film TV Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Dispensasjon - Haldorbu LVO – kjøring barmark - helikopter - vedlikehold av kjøresporet – Kvitfeten Haldorbu - DNT Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - bruk av ATV i forbindelse med skadefelling av jerv - Skadefellingslaget i Fron/Stor/Elvdal Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte / Snåsa kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.07.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Hansbulægeret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 31.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 31.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug eller Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 31.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve på Holmavatn i Røldal statsallmenning
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 31.07.2021 Verneområder
Ottadalen LVO - dispensasjon - 2021 - 2025 - rypetaksering - Skjåk Almenning Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 30.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til utplassere fiskefellei Syltefjordelva - pukkellakstiltak Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 30.07.2021 Verneområder
Ledalen naturreservat - tillatelse til vedlikeholdsarbeid på trase for ATV i 2021 - Fjellstyrene i Holtålen SA
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.07.2021 Verneområder
Utvidelse av fellingsområdet for skadefelling av ulv i Eidsvoll m.fl. kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av skadefelling på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.07.2021 Rovvilt
Motorferdsel til Grotstøl
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Olavsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Olavsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Litlos eller Kollsbu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug eller Viersla
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 30.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Delegert sak. Hemmeldalen NR - rypetaksering i Hemmeldalen naturreservat - gnr. 8 bnr. 6 - Stor-Elvdal Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo ved Statskog hytte Såvass i Valle kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.07.2021 Verneområder
Tillartelse til skadefelling av bjørn - Tolga og Os kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 29.07.2021 Rovvilt
Flyging og landing med helikopter for å filme - Nordaust-Svalbard NR og Sør-Spitsbergen NP - avslag Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 29.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Søre Belebotn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Motorferselløyve til Fagerli
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Olavsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Olavsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Granafete og Hadlaskard
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Vierslaet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Sandhaug
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 29.07.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruksendring av Fagerheim fjellstue i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone til filming og billedtagning i lappjordområdet Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 28.07.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling på en jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal og Stange kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Utplassering av instrumenter og div. prøvetaking for isbreforskning i Sør-Spitsbergen NP på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 28.07.2021 Verneområder
Privat bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - avslag Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 27.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om vindmølle og flaggstang på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.07.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 27.07.2021 Rovvilt
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos, Overhalla, Grong, Snåsa og Steinkjer kommuner - 27.07.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av skadefelling av en jerv i deler av Skjåk kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.07.2021 Rovvilt
Skadefelling av bjørn i Neiden, Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med vedhogst i Klubbvassdalen i Sjunkhatten nasjonalpark Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 26.07.2021 Verneområder