Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24033 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
ADM-2021-44 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr inn til Kulslivollen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.04.2021 Verneområder
ADM-2021-45 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.04.2021 Verneområder
ADM-2021-43 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - utsetting av poster til turorientering i deler av nasjonalparken - Verdal Orienteringsklubb Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer med snøskuter i forbindelse utfrakt av søppel og innfrakt av ved, materiell og utstyr - Beritvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Unntatt kjøretidsbestemmelser - Fuglvatnet Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Botnvasstjønnene Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til fangst og prøvetaking av steinkobber i Jomfruland nasjonalpark i 2021 og 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å fly drone for å fotografere og kartlegge antall hekkende par av hettemåke, samt hekkesuksess, i flere verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.04.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde - Tillatelse til montering av el-ferja Randsfjordferja Elrond Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Fokstumyra NR - dispensasjon - rydding av siktsoner for planoverganger Dovrebanen - Bane Nor Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Sørværet naturreservat i Askvoll kommune – løyve til lyngbrenning april 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.04.2021 Verneområder
Austre Tiplingan lvo - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter til transport ifbm. takstoppdrag på hytte Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 11.04.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-145 Tillatelse til organisert ferdsel - Dovregubbens Fjellstove AS Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-146 Tillatelse til filming med drone – SPÆTT film Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, propan mm. til bu ved Forollsjøen i Os kommune. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse etter verneforskrift til bruk av snøscooter for transport av ved mm. til Langtjønnhytta - Rennebu kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.04.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, båt til Holmavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 09.04.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Tillatelse til tilføring av ekstra sand på stranda ved Lindøysund i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Snøskutertransport av ved, utstyr og materialer til hytta Fleskebu i Rupefjell og Selslinatten naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Nekmyrene NR - dispensasjon - snøskutertransport av reservedel til anlegg på hytta Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Dispensasjon videreføring - Langsua NP - Oppsjømyra NR - Espedalen LVO - Dokkfaret LVO - Storlægeret LVO - trening av jakthunder i Gausdal Statsallmenning - Gausdal Fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om orienteringsløp i Gaupesteinmarka naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Verneområder
Motorferdsel for tilsyn med villrein i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 08.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, - befaring tomt til toalett og komposteringsbygg, Vuoma Øvre Dividal nasjonalpark vinter 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 08.04.2021 Verneområder
Furuberget naturreservat - Tillatelse til utplassering av orienteringsposter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.04.2021 Verneområder
ADM-2021-41 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr inn til Gjermstadkoia - Værdalsbruket Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.04.2021 Verneområder
ADM-2021-42 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter og snøscooter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr og materialer til hytte i Folarskardet Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 07.04.2021 Verneområder
Motorferdsel i Langsua NP mfl. i forbindelse med beitebruk 2021-2024 - Beitelaga i Gausdal, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 07.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om etablering av landbasert oppdrett innenfor Færder nasjonalpark.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter Bjørneggen - Schulzhytta 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.04.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, Holmavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i Herdalen, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon for dronebruk ved Knivsflå, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 07.04.2021 Verneområder
Avslag - Femundsmarka NP - filming med drone - 2021 - Øystein Ulvestad Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon roregatta mai 2021 Solastranda i Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 07.04.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av båt for fjerning av døde fugler i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.04.2021 Verneområder
Tillatelse til skjøtsel og beskjæring av trær på Malmøykalven - 196_3, Malmøya og Malmøykalven naturreservat - Oslo kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.04.2021 Verneområder
Godkjenning av plan for rehabilitering av Lordehytta i Folarskardet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 06.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen LVO - snødekt mark - transport av båt - Finnbølstjønna - Fron fjellstyre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 06.04.2021 Verneområder
Restaurering av seterhus på Bøvollen seter i Espedalen LVO, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 06.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om flytende gangsti i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, propan mm. til egen bu ved ved Fjellsjøen. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 06.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer til 2 naust Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 06.04.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for befaring av forslag til ny løypetrase i Ráisduottarháldi landskapsvernområde Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 06.04.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 06.04.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 06.04.2021 Verneområder
Tillatelse til skjøtsel av åkerkanter - Svartskog landskapsvernområde - Nordre Follo - 235_15 Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 06.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til uttak av trær langs Fv 8240 i Fjelldalslia naturreservat, Tjeldsund kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.04.2021 Verneområder
Dispensasjon for dronebruk, Daurmålsfjellet-Torvløysa, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 01.04.2021 Verneområder
Oppføring av platting og arbeid på tak og pipe på Gulsandlia i Espedalen LVO, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 31.03.2021 Verneområder
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal - Visten nasjonalpark for transport av varer og utstyr for husdyrhold, Svenningskaret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 31.03.2021 Verneområder
Færder nasjonalpark gbrn 61/6 Søndre Årøy rehabilitering av molo Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 30.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til skadefelling av grågås i verneområdene på Tautra Frosta 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-144 Tillatelse 2021 - 2025 utkjøring av saltstein, transport til Bekklægervegen 388 v_ Hemtjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.03.2021 Verneområder
Motorferdsel til Gjertvasshytta i Jotunheimen nasjonalpark, forlenging av tidlegare dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 29.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, -transport av material og utstyr til sommerboplass ved Cievccasjavri Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 29.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Nordre Seterhøe i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til rydding av vei/gjerding i Solum naturreservat Last ned vedtak Grong kommune 27.03.2021 Verneområder
Løyve til om motorferdsel med helikopter - Murabotn til Jakopsetre - Hattebergsdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter til Prestavatnet i Hattebergsdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Løyve til rydding av gran i Folgefonna nasjonalpark Håedalen i Ullensvang Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Løyve til vedlikehald av veg i Bondhusdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Forlengelse av dispensasjon for hogst av ved til Litlvasshytta i Sjørlægda i Vefsn kommune samt motorferdsel i utmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, Mørkves-Grøndalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 26.03.2021 Verneområder
Tillatelse til utendørs fotoutstilling 2021 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.03.2021 Verneområder
Tillatelse til bygging av basestasjoner Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til fasadeendring og ombygging av fritidsbolig - Flekkefjord landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 26.03.2021 Verneområder
Delvis innvilgelse av søknad om oppsett av gjerde og rydding av gjerdetrase og rydding av skogsvei Last ned vedtak Stavanger kommune 26.03.2021 Verneområder
Avslag søknad ultraløpet Soria Moria til Verdens Ende Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Løyve for uttak av ved i Boksaspa naturreservat - Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 26.03.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften i forbindelse med sjøfuglforskning - Hensteinen, Horsvær og Gimsan verneområder Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.03.2021 Rovvilt
Søknad om dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med kjentmannsøvelse i Fødalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 26.03.2021 Verneområder
Turrtind naturreservat - Tillatelse til oppføring av uthus med utedo Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.03.2021 Verneområder
Torsæterkampen NR - dispensasjon - Kjøring med snøskuter i skiløypa til Telia mast - Oppland Elektro As Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.03.2021 Verneområder
Bjørnberga og Isteren NR - dispensasjon- transport av utstyr på snødekt mark - Nysandvika gbnr. 162/1/4 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.03.2021 Verneområder
ADM-2021-40 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - forlengelse - bruk av snøscootere i forbindelse med skadefellingsforsøk på ei gaupe - Låarte Sijte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.03.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel - snøskuter - Dravladal - Holmavatnet - Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 25.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tillatelse for bruk av snøscooter for uttransport av forskningsmateriell i Båttjønndalen - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Reinheimen NP – Ottadalen LVO - motorferdsel - 2021 - snødekt mark - transport av ved til fiskebu - Leirungsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 25.03.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Reinheimen NP - Romsdalen lvo - Motorferdsel - barmark - snødekt mark - motorbåt - Tunga - Arild Seyffarth Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 25.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - transport av proviant til hytte i Brøstdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 25.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - transport av varer og utstyr - Brøste – Horgheimsetra Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av enkelt utedo ved åpen hytte i Ytre Syltevika naturreservat - ny plassering
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.03.2021 Verneområder
Delvis innvilget søknad om værstasjoner ved etablert infrastruktur i Varangerhalvøya nasjonalpark - Arktisk universitet - COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av blomsterfrø av trua arter i Varangerhalvøya NP m.fl. verneområder - UIT- Tromsø arktiske alpine botaniske hage Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter og snøskuter i forskning ved overvåkning av hekkesuksess hos jaktfalk og ravn i Varangerhalvøya np m.fl. UIt - COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for tilrettelegging av ilandstigning i Skagehola Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 25.03.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en gaupe i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Rovvilt
Bangsjøan naturreservat - dispensasjon til bruk av snøscooter for transport til hytte ved Midtre Bangsjø Steinkjer 2021-2024 Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter for transport til hytte ved Midtre Bangsjø Bangsjøan naturreservat Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av ved og materialer til hytte på eiendom 342/3 i Svandalen naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.03.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Espeland -Buerstølen Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 24.03.2021 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - løyve til utviding og oppgradering av utsiktsplass ved enden av turveg i Kjenndalen i Stryn kommune Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 24.03.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften Lomsdal - Visten nasjonalpark for bruk av snøskuter, Oladalen transport av varer og utstyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 24.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om godkjenning av tegninger av planlagt sankebu på Myklestul i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til transport av materialer med snøscooter til reindriftshytte Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 24.03.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til innsamling av frø fra planter Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 24.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til hytte ved Djupvatn, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 24.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for sporing av skiløype i kombinasjon med annen nyttetransport - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.03.2021 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 24.03.2021 Rovvilt
Utvidelse av dispensasjon til samlegjerder i forbindelse med saubeite - Åsvær landskapsvernområde - Svend Morten Reinertsen - Dønna kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.03.2021 Verneområder
Dispensasjon hytte m.m. Sandebukta 53/73 Jærstrendene LVO Randaberg Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 24.03.2021 Verneområder
Gitt tillatelse til å bygge høyløe på Steinsvollen i Feren naturreservat - Torbjørn Stene - Meråker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.03.2021 Verneområder
Tvedestrand - Åsstø/Øygardsliene - 91/2 - Svar på søknad om mellomlagring av masser - vurdering etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 24.03.2021 Prioriterte arter
Søknad om dispensasjon til hogst på eiendom gbnr. 87/11 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.03.2021 Verneområder
Tillatelse til utskifting av kai i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til midlertidig kunstverk i fjellveggene Østveggen og Dalbokollen i Kolsåsstupene naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.03.2021 Verneområder
Bjørnberga og Isteren naturreservat - Avslag - tilbygg på hytte i Storbuvika Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.03.2021 Verneområder
ADM-2021-38 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - endringsvedtak - bruk av snøscootere for transport av ved, materialer og utstyr til hytte ved Høgsettjønna
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2021 Verneområder
ADM-2021-37 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til Klingerhytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2021 Verneområder
ADM-2021-39 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til Skjækerdalshytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om motorferdsel i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 23.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Jostedalsbreen nasjonalpark - Motorferdsel Nyestølen - Langedalen - Veitastrond idrettslag Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 23.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til transport med snøskuter for frakt av ved og utstyr til to buer Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift til bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til Steinfjellbua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - Lordalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - Søre Grønvatne - gbnr 157_1 - Lesja Jeger og Fiskeforening Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 23.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen lvo - motorferdsel - snødekt mark - hytte ved Gammelgarden Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 23.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Ottadalen LVO - Motorferdsel - 2021 -Snødekt mark - Fiskebu (159/1/35)ved Honnsjoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 23.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter ved overvåkning av hekkesuksess hos jaktfalk og ravn i Varangerhalvøya np m.fl. UIt - COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 23.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel opå snøføre til utfrakt av vegetasjonsbur i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 23.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for helikoptertransport av ved og tyngre utstyr til Tindeklubbhytta - Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 23.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 23.03.2021 Verneområder
Runde fuglefredingsområde - dispensasjon for fugleregistreringar
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gauper Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.03.2021 Rovvilt
Søknad om dispensasjon til nytt menighetshus og rivning av eksisterende uthus på eiendom gbnr. 63/10 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.03.2021 Verneområder
Bygging av gapahuk på Klekkefjellet, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.03.2021 Verneområder
Delvis innvilgelse av søknad om bruk av snøskuter for transport av materialer og søppel i Langfjorddalen/Laggu naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på oppføring av nytt seterfjør på Larstuvollen i Øyungen landskapsvernområde i Holtålen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - snødekt mark - Sagbue - Tordsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - snødekt mark - Sagbue - Tordsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.03.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Saltsteintransport med snøskuter - Gjengedalsmarkja beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 22.03.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-gjengedal LVO - Sette ny dør i hytte ved Fitjestøylen Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 22.03.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Bygging av naust ved Kupevatnet - Grunneigarane i Årdalskupa Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 22.03.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Oppføring av naust i Traudalen Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 22.03.2021 Verneområder
Utvidelse av dispensasjon for motorferdsel til hytte ved Raudfjellvatnet - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for sporlegging av skiløype til Innerdalshytta - Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.03.2021 Verneområder
Utvidelse av område for skadefelling av gaupe - Saltdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.03.2021 Rovvilt
Tillatelse til gjennomføring av musikkfestival i nærheten av Lagmannsholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.03.2021 Verneområder
Haukåvatnet naturreservat i Kinn kommune – dispensasjon for avgrensa vedhogst og fjerning av tre m.m. kring hytte Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.03.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til båtplass 16 ved Geavdnjajávri Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 22.03.2021 Verneområder
Stabbursnes naturreservat - Dispensasjon til ferdsel og overvåking av sædgås, dverggås og brushane - NOF Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 22.03.2021 Verneområder
ADM-2021-36 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr til hytte på Gaundalen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til seter nord for Vesl-Marsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport med traktor til seter nord for Vesl-Marsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport av materialer og utstyr m.m. med snøskuter til og fra Tussheimbue på Holsberget i 2021-2022 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Jakobselv-Varangerbotn Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv -Rakkestad kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel 2021 - Bruk av snøskuter på Gjende - Økosystemovervåking av store innsjøer – NINA Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 19.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - snødekt mark - 2021-2022 - transport til Sagahytta - Torsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 19.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - 2021 - transport gjerdemateriale og salt - Tordalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 19.03.2021 Verneområder
Tillatelse Færder nasjonalpark ringmerking Store Færder ornitologiske stasjon Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 19.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - motorferdsel i Øvre Anárjohka nasjonalpark - NINA Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 19.03.2021 Verneområder
Tillatelse til ekstra turer til Blereksbu i 2021 - Virvassdalen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.03.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av rødlista planer i 27 naturreservat for ex-situ bevaring i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.03.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse - gaupe - Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.03.2021 Rovvilt
Tillatelse til å arrangere sykkelritt gjennom Finnemarka naturreservat 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.03.2021 Verneområder
Smoldalen naturreservat - Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av ved til Gjerdinga koia (Smoldalskoia) Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.03.2021 Verneområder
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde - legging av sjøleidning mot Mongstad - løyve - Norconsult Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 19.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.03.2021 Rovvilt
ADM-2021-34 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein - Skjækerfjella beitelag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 18.03.2021 Verneområder
ADM-2021-35 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscootere i forbindelse med skadefellingsforsøk på ei gaupe - Låarte Sijte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 18.03.2021 Verneområder
Søknad - Espedalen LVO - snødekt mark - trase for telling av trekkelg - Snubblia - Rauskardet - Fron fjellstyre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 18.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift til mindre byggetiltak på bua ved Litjhiåsjøen - Kvikne fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.03.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - Motorbåt-, snøskuter- og helikoptertransport - Gjenoppbygging av bru over Blåtjønnåe - Stokk & Stein - DNT Oslo og Omegn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 18.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Lordalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - fra Rusten til hytte ved Løstølen - gbnr. 157_1_9 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 18.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - 2021- 2025 - snødekt mark - transport til Stammåtjønn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 18.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - 2021 - snødekt mark - Asbjørnsdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 18.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Langeid - Øybu. 3/2. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.03.2021 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 18.03.2021 Rovvilt
Svar på søknad om feltarbeid på sjøis 2021 - RiS-ID 11216 Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 18.03.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Låarte Sijte reinbeiteområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.03.2021 Rovvilt
Dispensasjon til bruk av snøskuter gjennom Kjesbu - Høgmannen naturreservat 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om å utplassere to geocacher i Prinsesseåsen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 18.03.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av sopp i Frilset naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 18.03.2021 Verneområder
Lågendeltaet naturreservat - Tillatelse til forundersøkelser for mulig ny E6 - Geotekniske og ingeniørgeologiske grunnundersøkelser
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.03.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på gaupe i Østre Sør-Varanger Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 18.03.2021 Rovvilt
ADM-2021-33 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
ADM-2021-32 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
ADM-2021-31 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
ADM-2021-30 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
ADM-2021-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
ADM-2021-28 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
ADM-2021-27 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ervervskjøring med snøscooter til hytter ved Skjækervatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Elgsjøen i Knutshø landskapsvernområde i mars 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-138 Tillatelse 2021 - 2025 - Snøskutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 550 v. Nordre Snøfjelltjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.03.2021 Verneområder
Motorferdsel og utvida feltperiode i samband med radarmålingar i JOSTICE -prosjektet - Høgskulen på Vestlandet - Delegert vedtak - Dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 17.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Linhella - kraftforautomat for killinga Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Brekkefossen - Hildagroi - traktorløype Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Reinheimen NP - oppføring av utedo ved bu Nordre Grønvatnet - Lesja fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Ottadalen LVO - Reinheimen NP - motorferdsel - 2021-2025- snødekt mark - nødvendig transport til basestasjon for nødnett på Horrungen (ROL089), Skarvedalseggen (ROL100) Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Ottadalen LVO - Finndalen LVO - bruk av snøscooter for utkøyring av saltstein - 2021 - 2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.03.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av snøscooter til frakt av utstyr til egen hytte ved Jægervatnet, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 17.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 60/5 Store Sandvatn. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.03.2021 Verneområder
Tillatelse til fristilling av eiketrær i Sagåsen og Stueåsen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til prøvetaking av torv i Slåttmyra naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-131 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Unndalsvegen 169 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-132 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte - Unndalsvegen 260 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-133 Tillatelse 2021 – 2025 - skutertransport til Hånåbekksætra - Orkeldalsvegen 1130 og 1132 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-134 Tillatelse 2021-2025 - Skutertransport til Tjønnglupvegen 300 v. Tverråa Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-135 Tillatelse 2021 - 2025 -Skutertransport - Snøfjellstjønnvegen 802 - Åmotsdalsryggen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-136 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport - Snøfjellstjønnvegen 851 - Tverrfjellet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-130 Tillatelse2021 - 2025 - Skutertransport til Unndalsvegen 160 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med bil til Bondhusvatnet Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med ATV med belter i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Løyve til opprusting av sel i Bjørndalen - Hattebergsdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Snøskuterbruk for fotografering av elg i Dokkfaret 2021, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift for bruk av snøscooter i forbindelse med oppfølging av fotråtesituasjonen i villreinbestanden - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16.03.2021 Verneområder
Motorferdsel til Gjertvasshytta i Jotunheimen nasjonalpark, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 16.03.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - Bruk av snøskuter på Gjende – Gjendebåten Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 16.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - bar mark - motorbåt - transport Tungebrua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.03.2021 Verneområder
Delegert sak - Dispensasjon - Reinheimen NP - Trollstigen LVO - motorferdsel - helikopter - Statens vegevesen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Trollstigen LVO - Stikk-UT-tur - Kråkenesvatna - Rauma kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - barmark - Tunga
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - barmark - Tunga
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.03.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter til transport og hogst av bjørk til brensel for hytta til Bardu jeger- og fiskeforening ved Geavdnjajávri 2021 Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - Dispensasjon - Leiekjøring 2021 - 2024 - Nord-Fron kommune - Sør-Fron kommune - Sel kommune Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 2/1 Langeid - Lykkje. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 16.03.2021 Verneområder
Færder nasjonalpark - forlengelse av tillatelse for høsting av stillehavsøsters Ildverket Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Færder nasjonalpark Færder kommune - gbnr 32/33, gbnr 32/35, gbnr 32/37 - Hvalø - erstatte anneks med fritidsbolig - to båthus - brygge Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 16.03.2021 Verneområder
Avslag - Femundsmarka NP - søknad om transport av funksjonshemmet - 2021-2023 Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 16.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om jakt - Votnmyra naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-128 Tillatelse 2021 - 2022 til skutertransport til hytte i Sandgrovbotn Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-129 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Vinstradalsvegen 2116 i Veslvonin Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.03.2021 Verneområder
Midlertidig anleggsveg, Stalheimskleiva, Nærøyfjorden landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 15.03.2021 Verneområder
Gjenreising av uteløe på Skalmenes, Nærøyfjorden landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 15.03.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - omgjøring av vilkår om møneretning i tillatelsen om nytt uthus på Rønningsvollen i Kjurrudalen, Os kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 15.03.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - Veslelegerbua (saltstein m.m.) - Mysuseter og Kampen beitelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 15.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel med snøskuter til frakt av materiale til flomskadede bygg i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 15.03.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid på isbjørn - RiS-ID 2381 Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 15.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av jernhest til utfrakt av felt elg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av jernhest til utfrakt av felt elg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.03.2021 Verneområder
Transport med snøscooter i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 13.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-124 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til naust_hytte OBA 271 v. Ristjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-125 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Sæterfjellvegen 841 v. Tythøtjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-127 Tillatelse 2021-2025 - Skutertransport til Furuhovdsætri Tanglægervegen 185 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Strålsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift for nødvendig motorisert transport av storfe og sau - 2021-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 12.03.2021 Verneområder
Klagebehandling. Romsdalen LVO - motorferdsel 2021-2023 - bruk av UTV med belte, for persontransport til hytte i Vermedalen. Dispensasjon.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Romsdalen lvo - dispensasjon- Tunga - motorferdsel - barmark - Pål Henrik Seyffarth Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Romsdalen lvo - rehabilitering av seterhus gbnr 83_5 - Kabben Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Romsdalen lvo - tilbygg til uthus og omdisponering av utedo - Brøstdalen ved Kabben gbnr 18_3_1 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.03.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av drone til filming, Dalbotn, Lyngsdalen, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 12.03.2021 Verneområder
Svartåmoen naturreservat og Trollheimen landskapsvernområde - endring av vilkår mht. periode for motorferdselen i 2021.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av ved og tyngre utstyr til hytte ved Krokbekken - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.03.2021 Verneområder
Endring av tilbygg på hytte i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 12.03.2021 Verneområder
Bygging av utedo på Minneskleiv i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 12.03.2021 Verneområder
Skilting og merking av sti til Slettefjell i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 12.03.2021 Verneområder
Tilretteleggingstiltak ved Vindolvatnet i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 12.03.2021 Verneområder
Utvidelse av terrasse ved tilbygg til hytte i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 12.03.2021 Verneområder
Rydding av løypetrase i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 12.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til tilbygg til driftshusvære ved Bjornesfjorden i Hardangervidda nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.03.2021 Verneområder
Tillatelse til plassering av to benker ved Klopptjern i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.03.2021 Verneområder
Justering av vilkår i dispensasjon om bygging av et leskur på Vidarshovstranda i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.03.2021 Verneområder
ADM-2021-26 Arvasslia naturreservat - hogst av ved og bruk av snøscooter ved Langvasshytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Gåsbu i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-119 Tillatelse 2021 - 2025 - skutertransport til Tjønnglupvegen 869 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-121 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Vinstradalsvegen 1812 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-123 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport av saltstein - Innsetmerket-Ålma beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-118 Tillatelse - 2021 - 2025 - skutertransport til Larssætra - Unndalsvegen 439 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-122 Tillatelse til leiekjøring 2021 2022 til _ i Torbudalen, Sunndal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.03.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om tilbygg til fritidsbolig ved Eiangen i Skrim og Sauheradfjella naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon for kai for båtopplag i Fugløya naturreservat (Krisiansund kommune)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon til oppføring av trapp til en hytte i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Motorferdsel - snødekt mark - Bruk av snøskuter for frakt av materialar til sperregjerde - Storådalen beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 11.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - leiekjører - Honnsjoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 11.03.2021 Verneområder
Sølen LVO, Fuggdalen NR - dispensasjon - motorferdsel - snødekt mark - 2021 - transport til hytter Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 11.03.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Rihåvollen - Steinar Tamnes Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 11.03.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel på barmark og snødekt mark- Hyddkroken
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 11.03.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til gjenreising av fjøsen på Haugland på Hersøya Last ned vedtak Verneområdestyret Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde 11.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert transport av byggematerialer og utstyr til Forsvarets hytte på Cievccasjavre, Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 11.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter for frakt av bygningsmateriell - Bangsjøan naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.03.2021 Verneområder
Utsetting av Japanlerk i Lindesnes kommune, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Oppkjøring av skiløyper i Klekkefjellet naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.03.2021 Verneområder
NP-2021-09 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - endringsvedtak driftsplan Holden Fjellgård 2020 - 2024 - Statskog SF
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak i sak AU-2020-21 tatt til følge - plattinger godkjent som omsøkt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-07 Skjækra landskapsvernområde - oppføring av hundegård vedskjul og aggregatskjul
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-06 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av plattinger ved hytte Setertjønna 7 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-08 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til oppføring av gjeterhytte for reindrift Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - utvidelse av Ryplia fjellstyrehytte og terrasse ved hytta - Snåsa fjellstyre Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-10 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - forsterking av kjøretrasé inn til Harbakvollen - Harbakvollen seterlag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
NP-2021-11 Skjækra landskapsvernområde - avslag på søknad om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg ved hytte Skjækervatnet 34 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-116 Tillatelse til mylling av vei og bruk av snøskuter til dette - Vinstradalsveien Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-117 Tillatelse 2021 - 2025 - snøskutertransport til hytte ved Kutjønna Snøfjellstjønnvegen 229 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.03.2021 Verneområder
Snøskutertransport til Skardbua i Langsua NP 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 10.03.2021 Verneområder
Snøskutertransport til Fjelldokkhytta i Langsua NP 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 10.03.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - ekstraturer med snøskuter i forbindelse med utbedring og reparasjon av hytte etter storm - 2021 - Salbergvatnet Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 10.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på vilkår i tillatelse til uttak av trær i Semsøyene naturreservat i Notodden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bygging av Skansen turisthytte i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.03.2021 Verneområder
elegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorferdsel -snødekt mark - motorbåt- Leirungsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 10.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorferdsel -snødekt mark - motorbåt- Leirungsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 10.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til brygge ved Kapelløya og Helgøya - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 10.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til dreneringsgrøft - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 10.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om etablering av friluftsparkeringsplass - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 10.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om etablering av gangbrygge - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 10.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til hundekjøring mellom Tuva og Rauhelleren turisthytter i Hardangervidda nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.03.2021 Verneområder
ADM-2021-25 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, saltsteiner, materialer og utstyr - Skjækra sambeitelag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 09.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-111 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Veslvonlægret Vinstradalsvegen 2115 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.03.2021 Verneområder
Dispensasjon. Ottadalen LVO - Finndalen LVO - motorferdsel 2021-2025 - snødekt mark - transport til hytte ved Vesl Lusa og seter på Serringi Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 09.03.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Ballvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 09.03.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til transport av utstyr i forbindelse med isfiske på Geavdnjajávri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.03.2021 Verneområder
Delegert sak - tillatelse - Rondane NP - Dørålen LVO - motorferdsel - frakt av saltstein - Elgevasshøa beitelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 09.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Sandvasskvæven 68/5. Bergsam AS. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.03.2021 Verneområder
Svar på søknad om snøskutertransport til Jensahidleren i Lusaheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport til av materialer og tyngre utstyr til hytte ved Minilla - Trollheimen landskapsvernområde og Minilldalsmyrene naturreservat Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 09.03.2021 Verneområder
Dispensasjon hogst ferdsel skogsrydding sikring jernbanen 91/38 Ognaskogen Jærstrendene LVO Hå Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til utplassering av poster for turorientering i Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat Levanger Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.03.2021 Verneområder
ADM-2021-24 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr inn til Gjefsjøen - OSS Gjefsjøen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen NP - Snødekt mark og helikopter - Snømåling 2021-2024 - Høgevardane - Statkraft Energi AS Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 08.03.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-115 Tillatelse til bruk av drone til filming av moskus 9. mars 2021 - NRK Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport av båt med snøskuter til Horrungtjønnene i Dalsida landskapsvernområde i 2021, 2022 eller 2023 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Ettare Bøvervatnet i Dalsida landskapsvernområde i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.03.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Lordalen lvo - motorferdsel - snødekt mark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 08.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til utviding av eksisterende driftehytte ved Fosseknud i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.03.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til å sette opp ei hengebru ved Hedlarkvæven i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sirdal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.03.2021 Verneområder
Søknad om oppreisning av kulturhistorisk bygg i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Signesdalen i Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.03.2021 Verneområder
Delvis godkjenning av utførte byggetiltak på hytte - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for oppsett av gapahuk ved Trollheimshytta og Jøldalshytta - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for oppgradering av Øyasetra i Jøldalen til et funksjonelt seteranlegg - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.03.2021 Verneområder
Tillatelse til å fly med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 08.03.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for varetransport - Anita Enlid Singsaas Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 08.03.2021 Verneområder
Rydding av kraftlinjegate i Bjørgedalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.03.2021 Verneområder
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde - dispensasjon - tysk forskningstokt for innsamling av data - Geomar Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 08.03.2021 Verneområder
Børgefjell - dispensasjon fra vernebestemmelsene for bruk av bruk av trekullstøv, helikopter og ATV ved drift og vedlikehold av konvensjonsgjerde mellom Norge og Sverige for perioden 2021 - 2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Børgefjell - dispensasjon fra vernebestemmelsene for oppgradering av Simskardhytta Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Børgefjell NP - dispensasjon for plassering av utleiebåt ved Blyvatnet Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Børgefjell NP - dispensasjon for bruk av snøscooter til transport til utleiehytter ved Orvatnet Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Børgefjell - dispensasjon fra verneforskriften for restaurering, rydding, merking og oppmåling av riksgrensen Norge og Sverige Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Tillatelse til transport av materialer med snøskuter til naust ved Fillingtjønn i Dalsida landskapsvernområde i 2021 og 2022 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - Dokkfaret LVO - helikopter - elgtelling - Holsbru - Gråmyrin - Fukhamran - Hornsjøen - Gausdal fjellstyre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 05.03.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med vedhogst ved Rishaugen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 05.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Strandelega og Geukheilega. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 05.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Langtjønna LVO - legging av gangbaner - 2021 - DNT Oslo og Omegn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 05.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP, Femundslia LVO, Grøvelsjøen NR - Transport av materialer til hytte med snøscooter og kjøring på vei til Svukuriset - 2021 - Jon Arne Arnseth Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 05.03.2021 Verneområder
Felling av trær ved fuglestasjon i Nordre Øyeren naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.03.2021 Verneområder
Felling av trær ved fuglestasjon i Nordre Øyeren naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til plassering av benk og informasjonsskilt i Kloppa naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.03.2021 Verneområder
Felling av trær ved bolighus, Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til rivning og oppføring av ny garasje på eiendom gbnr. 65/13 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om ferdsel, oppsetting av kamuflasjetelt og bruk av drone i Hornøya og Reinøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 05.03.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 05.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materialer til Tvergastein Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 04.03.2021 Verneområder
Tillatelse til innførsel av 4 – fire, gepard (Acinonyx jubatus) og 1 - en tiger (Panthera tigris) til Kristiansand Dyrepark As Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.03.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av 4 – fire, gepard (Acinonyx jubatus) og 1 - en tiger (Panthera tigris) til Kristiansand Dyrepark As Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.03.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon - Delegert vedtak - Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - drone Nærøyfjorden verneområdestyre 04.03.2021 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bygningsmaterialer til tilsynsbu i Bustvola Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 04.03.2021 Verneområder
Klage tatt til følge - innvilget dispensasjon til bruk av ATV, Elvevolldalen
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 04.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for lagring av robåt ved Jetnehaktjønna - Bakomsmitt NR, Hattfjelldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 04.03.2021 Verneområder
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon, 285/2 Vindafjord Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 04.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetting av sitkagran til skogproduksjon, 190/4-5 Tysvær Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 04.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Forlengelse av dispensasjonstid til graving og påkobling av ny toalettbygning i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter til transport av saltstein, ved og proviant - Lars Perstølen Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 03.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon for bruk av elgtrekk og helikopter og elgtrekk til utfrakt av elgslakt i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve. Hjortskarmo i Grane kommune Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 03.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel til hytte på snødekt mark Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 03.03.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Haugavollen 90/9 i Røros Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 03.03.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel med snøscooter - Litjkasvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 03.03.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til båtnaust ved Hyllingen og Hokslibua Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 03.03.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde- tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Hyllingen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 03.03.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde – dispensasjon fra verneforskriften for oppføring av platting til skogsbu på gnr/bnr 16/4 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 03.03.2021 Verneområder
Avslag på utplanting av Sitkagran til skogbruksformål i Lindesnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Ulvåkjølen naturreservat og Røtkjølen naturreservat - Avslag på søknad om oppkjøring av skiløyper til Krokkjølkoia og Kommunekoia Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.03.2021 Verneområder
Budeiberget NR - dispensasjon - ATV med belter på snødekt mark - tilrettelegging av utsiktspunkt Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for frakt av brensel og materialer til Slottet/Gressdalenhytta gjennom Stormyra (Lapphaugen) naturreservat, Lavangen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.03.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Láhko nasjonalpark, tillatelse Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 02.03.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av snøscooter til frakt av utstyr til hytte, Jægervatnet, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 02.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om snøscooterløyve til Ljosådalen. Rossåsen 27/2. Valle og Bykle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark - FeFo Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 02.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for utskiftning av gamle lykter og merker innenfor Kalvøya-Ytre Tronderøya landskapsvernområde - Lillesand kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 02.03.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 69/51 i Maridalen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.03.2021 Verneområder
DNSP-DV 21-109 Avslag på søknad om skutertransport til hytte Skredavegen 200 i Blakhaugen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.03.2021 Verneområder
DNSP-DV 21-110 Tillatelse - årlige radarsnømålinger for Auraverkene og ferdsel til Osbu kraftverk Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport av materialer og arbeid ved Lordehytta og Tuftehytta - Hol kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 01.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel - Transport av forbruksmateriell, utstyr og ved til privat hytte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.03.2021 Verneområder
Endret tidsperiode for innførsel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.03.2021 Fremmede organismer
Nydyrking i Hattebergsdalen landskapsvernområde, omgjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.03.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i samband med vedlikehald. 5/9 Pytten gard. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.03.2021 Verneområder
Svar på søknad om kjentmannsturar i Lusaheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.03.2021 Verneområder
Svar på søknad om kjentmannsturar i Frafjordheiane lvo - Flørli Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.03.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter under Norgescup i Randonee på Kårvatn 2021 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.03.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer og tyngre utstyr til hytte i Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.03.2021 Verneområder
Kviljo plante- og fuglefredningsområde - avslag på søknad om dispensasjon til å grøfte / legge rør Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 01.03.2021 Verneområder
Tillatelse til etablering av nytt pumpehus og ny ledningstrase innenfor Dronningberget naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.03.2021 Verneområder
Dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - kantslått i Innlandet fylke Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.03.2021 Prioriterte arter
Dispensasjon fra forskrift om dragehode - utbedring av E16 Hålimoen/Hausåker - Statens Vegvesen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.03.2021 Prioriterte arter
Pålegg om retting av ulovlig veg, grøfter, skjæringer og steinhaug - og dispensasjon for bruk av gravemaskin til å gjennomføre rettingstiltak i Tjuvdalen landskapsvernområde i Skjervøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.03.2021 Verneområder
AU-2021-30 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Skjeldbreien 1 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 26.02.2021 Verneområder
AU-2021-31 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Skjeldbreien 6 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 26.02.2021 Verneområder
AU-2021-32 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Sottjønna 8 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 26.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til bu ved Lesjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
DNPS_DV 21-106 Tillatelse 2021 - Skutertransport til Blækbua - ekstra turer Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
DNPS_DV 21-108 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Trøasetra, Orkeldalsvegen 805 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport med snøskuter til Fillingtjønn i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter gjennom Knutshø landskapsvernområde og Flåman naturreservat til seter på Småbakkan og vedhogst i Melkampen i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
Jotunheimen NP og Utladalen LVO – Delegert vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon - 2021 - Bruk av drone i forbindelse med TV-program Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 26.02.2021 Verneområder
Delegert sak - tillatelse - Dovre NP - Rondane NP - Grimsdalen LVO - Dørålen LVO – motorferdsel for drift og vedlikehold av buer - 2021-2024 - Dovre fjellstyre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av snøscooter til trekking av skispor for allmenheten Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 26.02.2021 Verneområder
Sølen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - uttransport av felt elg - Jota seter Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 26.02.2021 Verneområder
Sølen LVO - dispensasjon - motorferdsel - snødekt mark - 2021 - transport til hytte - Åkrådalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 26.02.2021 Verneområder
gitt dispensasjon motorferdsel med snøscooter til fritidsboliger Sausetra og Jølfjellet Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel - tiltak mot fremmede trearter i verneområdene i Trollheimen 2021 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.02.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel i Sanddøldalen naturreservat Last ned vedtak Grong kommune 26.02.2021 Verneområder
Søknad om tiltak 29/52 Jomfruland Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 26.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for oppføring av uthus på Ringsøya - 25/5 - Sør-Smøla landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 26.02.2021 Verneområder
Revidert dispensasjon for opprusting og omlegging av tursti i Prestaksla naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 26.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.02.2021 Verneområder
ADM-2021-22 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter i forbindelse med vedhogst Holden Fjellgård - Nord-Trøndelag Turistforening Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.02.2021 Verneområder
ADM-2021-23 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - avslag - bruk av snøscooter for ervervskjøring inn til Holden Fjellgård Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-101 Tillatelse 2021 - 2024 - Skutertransport i Linndalen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-102 Tillatelse 2021-2024 - Skutertransport til Veidemannsbua i Skirådalen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-103 Tillatelse 2021-24 - Skutertransport til Edevartbua i Reppdalen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.02.2021 Verneområder
Utladalen LVO - motorferdsel 2021-2025 - snødekt mark - Vang Energiverk Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 25.02.2021 Verneområder
Delegert sak. Dørålen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - utmark / brøytet veg - Øvre Dørålseter Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Strickertvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 25.02.2021 Verneområder
Oppføring av anneks/vedbod på fritidseiendom GID 70/17 -Hodalsveien 1515- Hodalen LVO Last ned vedtak Tolga kommune 25.02.2021 Verneområder
Riving av anneks/vedbod- oppføring av nytt på fritidseiendom GID 66/71 -Hodalsveien 1695- Hodalen LVO Last ned vedtak Tolga kommune 25.02.2021 Verneområder
Søknad om organisert ferdsel i Møysalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde 25.02.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak i forbindelse med ekstra dispensasjon skuterkjøring i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 25.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om ferdsel i verneområder i Rogaland, Havforskningsinstituttet Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 25.02.2021 Verneområder
Mariafjellet naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter til transport av bagasje og utstyr til hytte i Kvartelvika - Stein Erik Granli Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - dispensasjon til bruk av snøscooter for transport av materialer til hytte i Nognillosen hyttefelt - Johan Storrø Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Innvilget skadefellingstillatelse på en gaupe i deler Namsos, Steinkjer og Osen kommuner 250221 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Rovvilt
Dispensasjon til motorferdsel i Ferjlia naturreservat for skadefelling av gaupe Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservat for skadefelling av gaupe Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Heggdalslimyran naturreservat for skadefelling av gaupe Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Seterelva naturreservat for skadefelling av gaupe Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Skogkjerringholet naturreservat for skadefelling av gaupe Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Urddalen naturreservat for skadefelling av gaupe Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.02.2021 Verneområder
Grunnundersøkelse i Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.02.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr gjennom Torskefjorddalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.02.2021 Verneområder
Tillatelse til restaurering/gjenoppbygging av hytte Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 24.02.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 24.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Ivlungslega. 62/14 Arild Stene. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 24.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer og tyngre utstyr til gjeterbu og seterhus i Folldalen - Svartåmoen naturreservat og Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for prøvetaking av stortare i verneområder i Møre og Romsdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 24.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for preparering av løype i Skogvoll naturreservat i Andøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.02.2021 Verneområder
Vedtak om dispensasjon fra forskrift om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art - kantslått Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.02.2021 Prioriterte arter
Pålegg om retting og tillatelse til nødvendige tiltak – Utfylling av masser og skader i kjøretrasé i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.02.2021 Verneområder
Gjesåssjøen NR - avslag - tynning av trær og busker innenfor vernesonen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.02.2021 Verneområder
Endelausmyrene - Tillatelse til for bruk av jernhest for uttransport av felt elg under elgjakta Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.02.2021 Verneområder
Lomendeltaet fuglefredningsområde - Avslag på søknad om bygging av brygge Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-099 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Dindalsvegen 1307 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-100 Tillatelse 2021 - 2025 - Scootertransport til Loennechenbua - KNT Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen LVO - snødekt mark - Vestfjelløpet - utkjøring av utstyr til matstasjon - rydding av toppbrekk - Vestringen IL
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 23.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for bruk av ATV for transport ev ved og utstyr på kjørespor fram til Gorsetbua - 2021-2024
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for bruk av ATV for transport ev ved og utstyr på kjørespor fram til Gorsetbua - 2021-2024
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.02.2021 Verneområder
Sølen LVO - dispensasjon - motorferdsel - snødekt mark - 2021 - transport ved og materialer - Veslebua Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 23.02.2021 Verneområder
Sølen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - uttransport av felt elg Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 23.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til hytte til Rien gnr/bnr 132/1446 Røros Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 23.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til hytte i Møsjøen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 23.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av saltstein og proviant til gjeterbu ved Lille Fauskåvatn - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 23.02.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - dispensasjon til bruk av snøscooter for transport av varer inn til Roppa - Janne Sandstad Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter gjennom Kjesbu - Høgmannen naturreservat til egen hytte Statsforvalteren i Trøndelag 23.02.2021 Verneområder
Grytdalen naturreservat - dispensasjon til gjenoppbygging av høyløe på Melandsøyan
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.02.2021 Verneområder
bygging av et leskur på Vidarshovstranda i Åkersvika naturreservat, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.02.2021 Verneområder
Tillatelse til felling av lindetre med misteltein - Drasundveien 12 - Horten Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 23.02.2021 Artsfredning
Løyve til å setje opp antenne for mottak av 4G-signal på Sandhaug turisthytte – Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 23.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-097 Tillatelse - 2021 - 2025 - Skutertransport til Bekklægervn 392 v_ Hemtjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-098 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Tjønnglupvegen 870 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av ved og materiell til Lordehytta Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 22.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP og Haldorbu LVO - snødekt mark - transport fra Selstølen til Innbue - Ellinor Young Reusch Lunde Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 22.02.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel for transport av varer og utstyr til gjeterhytte Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 22.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om kjentmannsturar i Frafjordheiane lvo - Ny Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 22.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorisert ferdsel med snøscooter Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 22.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorisert ferdsel med snøscooter Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 22.02.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte ved Ytrevatn i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 22.02.2021 Verneområder
Motorferdsel til husvære ved Vardefjellsetra i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 22.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for landing med helikopter i Storvatnet naturreservat i Steigen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.02.2021 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snøskuter Skurvedalen naturreservat, utstyr m.m. Songesandstølane i Sandnes Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 22.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til felling av kråke i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en gaupe i Namsos kommune 220221 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.02.2021 Rovvilt
Dispensasjon til oppføring av utedo i Hildremsvatnet naturreservat Ørland kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.02.2021 Verneområder
Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 15, bnr. 28 – Viveli i Eidfjord kommune - Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.02.2021 Verneområder
Snøskutertransport av ved varer og utstyr til Svarthamar i Langsua NP 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 20.02.2021 Verneområder
ADM-2021-21 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr inn til Bringsvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.02.2021 Verneområder
AU-2021-22 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - flytting av båt til Vestre Blåfjellvatnet Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-095 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Tanglægervegen 494 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-096 Tillatelse 2021 -2025 - Skutertransport til hytte Skredavegen 200 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materiell og utstyr til Tvergastein Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Hersjømyrin NR og Esepdalen LVO - bruk av snøscooter til bu ved Nedre Hersjøen Langsua nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark - Sørvassdal transport til hytte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - snøskuter - Tørva Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.02.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - melding om vedtak - nye tegninger av uthus på Rønningsvollen i Kjurrudalen, Os kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for mindre terrenginngrep og bruk av kjøretøyer i forbindelse med vedlikehold av gjeterbu på Midttangen i Tverrfjellet, Os kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel med snøscooter til Hyddkroken Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 19.02.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - melding om vedtak vedrørende klopplegging på strekningen Bjørneggen - Schulzhytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 19.02.2021 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - avslag på søknad om bygging av gapahuk ved Fiskåa Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 19.02.2021 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - 2021 - organisert ferdsel - Ljosåbelgen - Rondaneguiden AS Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Dispsensasjon til motorferdsel 2021-merking av villrein Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å benytte lyttestasjoner for fugl - vegetasjonsbur ved forskning i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT - COAT- Arktisk universitet Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 19.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Sandvasskvæven 68/5. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.02.2021 Verneområder
Tillatelse til økt antall transporter knyttet til vedlikeholdsprosjekt ved hytte i Åseral, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter i forbindelse med frakt av nødvendig proviant, material o.l til hytter i Hægebostad kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.02.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel på barmark og snødekt mark- Hyddkroken
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer og tyngre utstyr til restaurering av hytte ved Krokbekken - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr til hytte ved Raudfjellvatnet - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 19.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til prøvehøsting i Horsvær naturreservat i Brønnøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til motorferdsel for frakt av felte trær i Krokkleiva naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til motorferdsel for frakt av materialer og løypepreparering i Barmen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til rivning av eksisterende uthus og oppføring av nytt på eiendom gbnr. 69/21 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.02.2021 Verneområder
Hundorp naturreservat - Tillatelse til etablering av brønn og vannledning Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.02.2021 Verneområder
Endring av tidspunkt for gjennomføring av kjentmannskjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 18.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til Mattisbua og båthis ved Hiåsjøen - 2021-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein i eget beiteområde - 2021-2024 - Soknedal beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein og ved, utstyr til gjeterbu i eget beiteområde - 2021-2024 - Os Sauhamnelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.02.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel - Øvingsplan 2021-2023 - Lom og Bøverdalen Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 18.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av ved og tyngre utstyr til Myrsetra i Svartådalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 18.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for frakt av utstyr med snøskuter gjennom Spjeltfjelldalen naturreservat i Hemnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 18.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til skadefelling av kråke Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.02.2021 Verneområder
Horta fuglefredningsområde - avslag på søknad om gjenreising av bygninger på Burøya - Leka kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til løypekjøring - Urdvatn og Kallingshei naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Verneområder
Tvedestrand - Usnesveien 28 - 90/17 - Svar på søknad om oppføring av nytt garasjebygg - vurdering etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art. Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Prioriterte arter
Utsetting av Fjelledelgran i Evje og Hornnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran i Tvedestrand kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Fjelledelgran i Tvedestrand kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 18.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Kvisleflået og Hovdlia naturreservat - Tillatelse for oppkjøring av skiløyper - Engerdal Utmarkslag SA Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.02.2021 Verneområder
ADM-2021-20 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr inn til egen hytte Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til naust ved Mjogsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til bu ved Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Ettare Bøvervatnet i Dalsida landskapsvernområde 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å kjøre snøskuter gjennom Flåman naturreservat og i Knutshø landskapsvernområde i forbindelse med vedhogst ved Fjellægret i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke båtmotor på Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter for uthenting av saltdunker Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 17.02.2021 Verneområder
Motorferdsel vinterføre, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Drægo til Hjølmo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.02.2021 Verneområder
Kvisting av skiløype og transport med snøskuter i Stølsheimen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 17.02.2021 Verneområder
Istansetting av bru i Helledalen, Stølsheimen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 17.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om kjentmannsturar i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av snøskuter i Skjeggedalsheii naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 17.02.2021 Verneområder
ADM-2021-19 Guslia naturreservat - bruk av snøscooter for transport av ved - Gusli Skog Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 16.02.2021 Verneområder
Reinheimen NP - plassering av ny garnkasse og transport av garnkasse med snøscooter til Storvatnet. Dispensasjon. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.02.2021 Verneområder
dispensasjon for motorferdsel til skjøtselstiltak, klopplegging, brukontroll og vedlikehold Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 16.02.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon til transport med snøscooter til Nognillosen hyttefelt - Samsjøen naturreservat - Emil Langmo Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.02.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt etter 1. juni kortest vei gjennom Åkersvika, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.02.2021 Verneområder
Torsæterkampen naturreservat - Tillatelse for bruk av snøskuter for frakt av ved og ytterdør til hytte ved Søndre Tjuvåstjern Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppkjøring og merking av skiløype ifmb Vestfjelløpet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.02.2021 Verneområder
Remerking og utbetring av T-merka sti Veitastrond i Luster - Dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 15.02.2021 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til motorferdsel for hydrologiske undersøkingar 2021 - 2024 - NVE Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 15.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport av pipe og materiell til privat hytte
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 15.02.2021 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.02.2021 Rovvilt
Svar på søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i verneområder, Sandnes Røde Kors hjelpekorps- Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 15.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i verneområder, Sandnes Røde Kors hjelpekorps- Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 15.02.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse - gaupe - Hemnes
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.02.2021 Rovvilt
Tilbygg hytte Vadholmen 21, Hvaler prestegårdskog naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.02.2021 Verneområder
Beslutning om forsøk på ekstraordinær skadefelling på Fosen 15. februar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.02.2021 Rovvilt
DNPS-DV 21-088 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport og tilsyn Åmotdalshytta Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-088 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport og tilsyn Åmotdalshytta Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-88 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport og tilsyn Åmotdalshytta Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre linjetaksering i Ynglesdalen. Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Løyve til leiekjøring i Espedalen LVO 2021-2024, tillatelse Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Forlangelse av dispensasjon for bruk av snøskuter Vefsn jeger og fiskeforening ved Kjell Turmo - Langskardneshytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for utvidelse av redskapsbu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon til begrenset bruk av snøskuter for kartlegging av samiske kulturminner 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Unntatt kjøretidsbestemmelser - Solvågvatnet Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til oppføring av ny utedo etter naturskade og nødvendig motorferdsel til dette formålet - Salbergvatnet Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Junkerdal og Rago nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til rydding av skog og opprusting av riksgrensen Norge - Sverige - Lantmäteriet - 2021 - 2024 Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Junkerdal og Rago nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde - Tillatelse til rydding av skog og opprusting av riksgrensen Norge - Sverige - Lantmäteriet - 2021 - 2024 Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Tillatelse til riving og gjenoppbygging av uthus ved reindriftshytte Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Avslag for bruk av snøskuter til å preaprere treningsløype for trekkhunder Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskrift - motorisert ferdsel Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.02.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om tilleggskvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 12.02.2021 Rovvilt
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Bakkavegen - Fetagata - Massedeponi Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 12.02.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nordheimsdalen naturreservat - ny hengebru Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 12.02.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden verneområdestyre - kvilebenkar på Sti Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 12.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i samband med kalking. Verneområdet SVR. Brokke og Berg Fellesbeite. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 12.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 63/5 Bergstøyl. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 12.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av drone i Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 12.02.2021 Verneområder
Innvilget 2 turer med snøskuter til Muggsjølia - B Svendsen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 12.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om ekstra dispensasjon for skuterkjøring - Melkevatn- Hjertvatn - Børsvatn - NR
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 12.02.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse - gaupe - Hemnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.02.2021 Rovvilt
Fugleplatting i Vestvannet naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.02.2021 Verneområder
Torsæterkampen NR - tillatelse til skiorienteringsløp - avslag til preparering av ekstra skiløyper Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.02.2021 Verneområder
Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde - Avslag for bruk av båtmotor på Aurdalsfjorden Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-083 Tillatelse 2021-25 - Skutertransport til Viøya nordre Unndalsvegen 438 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-084 Tillatelse 2021 - 2025 -Skutertransport til Ivavollen Unndalsvegen 1201 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-085 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Vinstradalsvegen 2036 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-086 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Veslorkelsjøvegen 1141 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr til egen seter Holtsetra i Rennebu kommune. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 11.02.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Motorferdsel - Scooterløyve for beredskap i samband med filminnspeling på Gjende
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 11.02.2021 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon til motorferdesel på snødekt mark for utkøyring av båt i opplag ved Flatvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 11.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av ved og tyngre utstyr til Stomperudsetra - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 11.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til løypekjøring - Oksøy- Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 11.02.2021 Verneområder
Motorferdsel i forbindelse med måking av tak på hytte i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 11.02.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon til transport med snøscooter til Nognillosen hyttefelt - Samsjøen naturreservat - Per Eivind Aunøien Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av materialer og ved til eiendom 57/1, 2 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for nedkjøring av ved og henting av søppel fra gapahuker og vakthytte Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte i Kjelsungdalen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte i Merrabotnen i Dalsida landskapsvernområde 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport av materialrester med snøskuter fra steinbu i Løyftane i Dalsida landskapsvernområde i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-082 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Unndalsvegen 1203 Ivavollen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-077 Tillatelse 2021 -2025 - Skutertransport til Enabu ved Geithamran Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-081 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Trøasætervegen 580 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte ved Veslvonin i Knutshø landskapsvernområde 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Tillatelse til utsatt gjennomføring av hundeløpet Gausdal maraton 2021, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Utkøyring av saltstein i Langsua NP og Haldoru LVO 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Tillatelse til innførsel av dødssnok (Acanthophis antarticus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.02.2021 Fremmede organismer
Motorferdsel for buføring av sauer og transport av varer og utstyr i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 10.02.2021 Verneområder
Motorferdsel for uttransport av felt storvilt i Utladalen landskapsvernområde og Jotunheimen nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 10.02.2021 Verneområder
ert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - transport til hytte gbnr 88_14 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 10.02.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Ballvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.02.2021 Verneområder
Hemmeldalen NR - utbedring av stier - Åmot Vestfjell - Åmot frivilligsentral Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Oppfølging av byggetiltak Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Forberedende klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for redningsøvelse med helikopter og underhengende redningsmann - Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 10.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for landing med helikopter i Storvatnet naturreservat i Steigen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 10.02.2021 Verneområder
Tillatelse til etablering av lavspent jordkabel - Stormyra naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 10.02.2021 Verneområder
Endret vedtak, søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel for frakt av ved til ubetjent DNT-hytte i Spålen-Katnosa naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bygging av vei med universell utforming i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bygging av vei med universell utforming i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.02.2021 Verneområder
Galtsjøen naturreservat - Tillatelse til bruk av snøskuter over Galtsjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av materialer og ved til eiendom 57/10 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 10.02.2021 Verneområder
ADM-2021-18 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløyper - Vera Hytteservice Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 09.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-072 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 548 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-073 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 849 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-074 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 999 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-075 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytter ved Snøfjellstjønnv 808 og 810 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.02.2021 Verneområder
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv på Fosen i Trøndelag fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.02.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til transport med snøskuter for vedlikehold av repeater på Hallshøgda Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorferdsel - snødekt mark - transport til naust ved Torsvatnet og Leirungsvatnet - Skjåk jeger og fiskarlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 09.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Ottadalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - transport i forbindelse med restaurering av fiskenaust Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 09.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorferdsel - snødekt mark - transport til naust ved Torsvatnet og Leirungsvatnet - Skjåk jeger og fiskarlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 09.02.2021 Verneområder
Sølen LVO - dispensasjon - motorferdsel - snødekt mark - 2021 - transport til hytte gnr/bnr 55/155 - Horndalen - Hege Nordvang Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 09.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Gaukhei, Håheller, Øyuvsbu, Svartenut, Bossbu og Stavskar turisthytte. Revidert løyve DNT sør. Bygland og Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.02.2021 Verneområder
dispensasjon for motorferdsel med snøscooter til hytte på gnr 10 bnr 13 Nerskogen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 09.02.2021 Verneområder
Forlenget tillatelse for legging av sjøkabel i Steinsfjorden biotopvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om rydding av kulturminne i Indre Iddefjord – Enningdalselva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.02.2021 Verneområder
Vegetasjonsrydding langs fylkesvei i Bjørgedalen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.02.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.02.2021 Rovvilt
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for frakt av ved til eiendom 57/32 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for frakt av ved og saltslikkesteiner til eiendom 57/10 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av materialer og ved til eiendom 57/18 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.02.2021 Verneområder
Flytting av gammel løe på Liomseter i Dokkfaret LVO, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorisert ferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Motorferdsel landbruksveg, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved mm. til egen bu ved Lille Ensjø i Midtre Gauldal - 2021-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 08.02.2021 Verneområder
Ottadalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - transport av ved og utstyr til hytte ved Lortjønn - Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 08.02.2021 Verneområder
Søknad om bruk av tråkkemaskin i samband med frakt av maskinutstyr til Skarje pumpestasjon. Otteraaens brugseierforening. Bykle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.02.2021 Verneområder
Dispensasjon toalett stormhytte parkering Madlandshavn 56/6 Hå i Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 08.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til motorferdsel med snøskuter i Krokskogen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.02.2021 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - avslag - transport med snøskuter til Luvhøsetra Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.02.2021 Verneområder
Rønnåsmyra naturreservat - Avslag på søknad om jakt på kanadagås og grågås i verneområdet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av ved til eiendom 57/6 og 19 i Skipsfjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for transport av ved til eiendom 57/22 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av utstyr og personell for montering av branvarslingsanlegg på Jøldalshytta - Trollheimen landskapsvernområde - Rennebu kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 07.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-071 V1 Kjørebok _-bevis 2021 – Barstadsætra, Unndalsvegen 930 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til naust ved Såtålsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-070 Tilllatelse - skutertransport til hytte Unndalsvegen 199 - Unntjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-068 Tillatelse 2021 2025 - Skutertransport til Vinstradalsvegen 1513 Ryphusan Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre jakthundprøve i Ynglesdalen - Buskeruds jæger og fiskerforening Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Skardberga NR - snødekt mark - transport til Slugua seter - Astri Aadnes Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskrift - motorisert ferdsel Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift - oppsett av bru og motorisert ferdsel Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein og gjerdematerialer for perioden 2021 - 2024 - Endal Beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 05.02.2021 Verneområder
Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - 2021 - snødekt mark - transport til hytte på Kroksjøen Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til hytte i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for framkjøring av ved og transport av tyngre utstyr til hytte i Vindøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til hytte - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 05.02.2021 Verneområder
2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - 36/79 - Gamle Vikervei 122 - dispensasjon for motorisert transport Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 05.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til frisbeegolf Søndre Frøyland fuglefredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter til hytte ved Lauvvatnet - Kjesbu-Høgmannen naturreservat Steinkjer
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Trøndelag 05.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter til hytte ved Lauvvatnet - Kjesbu-Høgmannen naturreservat Steinkjer
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Trøndelag 05.02.2021 Verneområder
Brøyting av skøytebane i Gansvika i Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.02.2021 Verneområder
Skjellingshovde naturreservat - Tillatelse for bruk av snøskuter for transport av varer m.m. til hyttene Settumshytta, Holmevatn og Kluftsjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.02.2021 Verneområder
Tillatelse til skjøtsel langs Geiteramsveien - Veldre naturminne i Larvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 05.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til seter på Storvollen i Unndalen i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til bu ved Hemtjønna i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.02.2021 Verneområder
DNPS DV21-067 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte på Stølådalsoksli Dovrevegen 2802 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til Saubua og utkjøring av saltstein i Mehøområdet i Knutshø landskapsvernområde 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for Statens naturoppsyn til å bruke drone i sitt arbeid Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 04.02.2021 Verneområder
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Klage på vedtak om dispensasjon til å kjøre ut saltstein.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.02.2021 Verneområder
Fokstugu landskapsvernområde. Dispensasjon til riving og oppføring av ny hytte på Gardsenden. Klage.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.02.2021 Verneområder
Tillatelse til utsetting av ørretyngel - Soløyvatnet med tilstøtende elver
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nordland fylkeskommune 04.02.2021 Utsetting av fisk
Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - 2021 - 2024 - snødekt mark - beredskap - Norsk Folkehjelp Rena Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 04.02.2021 Verneområder
Sølen landskapsvernområde - dispensasjon omlegging av Søndre Sølendalsveien ved Nysetra - Knut Erlend Hagen Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 04.02.2021 Verneområder
Sølen landskapsvernområde - dispensasjon fasadeendring på hytte ved utskifting av vinduer og et nytt vindu - Misterdalen - gnr/bnr 52/12 - Einar Dale Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 04.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om kjentmannsturar i Lusaheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Ånebjør - Trogsvassbui. 6/1. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til hytte innenfor SVR, Sirdal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.02.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon til transport med snøscooter til Nognillosen hyttefelt - Samsjøen naturreservat - Sverre Almås Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 04.02.2021 Verneområder
Tillatelse til graving av grøft i Larvik bøkeskog landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 04.02.2021 Verneområder
Snøskutertransport i Langsua NP og Haldorbu LVO for vedlikehold og drift av gjeterhytter og beiteanlegg 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 03.02.2021 Verneområder
Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv i Nord-Trøndelag vest for E6 3. februar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.02.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og materialer til egen seter og 3 jaktbuer - 2021-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 03.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av saltstein - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 03.02.2021 Verneområder
Utvidet tillatelse - motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på hytte - Trollheimen LVO - Rindal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 03.02.2021 Verneområder
Tillatelse til helikoptertransport, Barm - Vesterøy - Ytre Hvaler nasjonalpark Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 03.02.2021 Verneområder
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til juletreproduksjon- 61/2 - Leirfjord Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 03.02.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Gitt tillatelse til transport av materialer med snøscooter til seteren Steinsvollen - Feren NR - Torbjørn Stene - Meråker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til motorferdsel til hytte på eiendom gbnr. 171/17 i Grønknuten naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 03.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel for frakt av ved til ubetjent DNT-hytte i Spålen-Katnosa naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 03.02.2021 Verneområder
ADM-2021-15 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - transport av materialer og utstyr gjennom naturreservatet - Fjellstyrene i Lierne
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 02.02.2021 Verneområder
ADM-2021-16 Arvaslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av egne snøscootere til leid hytta Arvaslihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 02.02.2021 Verneområder
ADM-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - avslag på søknad om bruk av egen snøscooter inn til leid hytte Andorsjøhytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 02.02.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 02.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å arrangere fuglehundprøve i Ynglesdalen og Haugastølterrenget i 2021 Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 02.02.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse gitt av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre til guidede turer
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Verneområder
Vedtak om kvote lisensfelling jerv i Troms, region 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein og vedlikehold av automater i regi av Kvikne Østfjell Beitelag 2021-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.02.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorbåt - Leirungsvatnet - Torsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.02.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av gaupe i Leirfjord og Hemnes kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.02.2021 Rovvilt
Bjørnberga og Isteren naturreservat - Tillatelse til bruk av snøskuter for transport av ved til hytte i Nysandvika Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til fastmerking i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.02.2021 Verneområder
ADM-2021-13 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde - organisert ferdsel - guidede turer på ski - Fri og Vill AS Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.02.2021 Verneområder
ADM-2021-14 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - vinterprøver for stående fuglehunder Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.02.2021 Verneområder
DNPS DV21-057 Tillatelse 2021 - 2025 til Skutertransport til Fossætra Orkeldalsvegen 665 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
DNPS DV21-058 Tillatelse 2021-2025 - Skuterttransport til hytte Losråket 647 i Leirtjønnskardet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
DNPS DV21-059 Tillatelse 2021 - 2025 - transport til hytte Snøfjellstjønnvegen 853 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
DNPS DV21-060 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte - Snøfjellstjønnvegen 812 - Per Ivar Forbregd Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
Tillatelse til transport til Reinheim selvbetjeningshytte i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel på vinterføre til Snøheim turisthytte i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av forsyninger til hytte i Ynglesdalen Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Espedalen LVO - avholde jaktprøve for stående fuglehunder - Espedalsprøva - Hedmark og Oppland fuglehundklubb
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark m.m. - motorferdsel i forbindelse med militær vintertrening
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.02.2021 Verneområder
Oppheving av vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv i region 8 for 2020-2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.02.2021 Rovvilt
Tillatelse etter verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark til riving av eksisterende bu og oppføring av ny bu med uthus ved Hundåtjønna Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 01.02.2021 Verneområder
Tillatelse etter verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark til endring av byggetillatelse for Gjeterbua ved Nørdre Sandfjellet i Midtre Gauldal - Soknedal fjellstyre av eksisterende bu og oppføring av ny bu med uthus ved Hundåtjønna Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 01.02.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Tilslutnad til NVEs godkjenning av detaljplan for landskap og miljø - Memurubu Kraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 01.02.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2021 - Transport av personell og utstyr for filmopptak på Gjende - Storm Films AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 01.02.2021 Verneområder
Motbakkeløpet Fanaråken Opp, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 01.02.2021 Verneområder
Romsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - snødekt mark - oppkjøring av skiløype - Brøstdalen - Øverdalen idrettslag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.02.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport med snøskuter i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Brokke -Uppstad driftehei Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.02.2021 Verneområder
Løyve til transport med snøskuter i SVR, Hægebostad kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.02.2021 Verneområder
Løyve til transport med snøskuter i SVR, Hægebostad kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.02.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. 62/2. Reigardsstøylen, Evardalen. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.02.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - dispensasjon til motorferdsel - Vikertangen Radarstasjon - Eltel Networks AS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 01.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for oppkøyring av skiløyper i Midt-Smøla naturreservat, Smøla kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 01.02.2021 Verneområder
Dispensasjon for skilting for "Ti på topp Kristiansandsregionen 2021" i Skråstadheia naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 01.02.2021 Verneområder
Opprensking i bekkeutløp i Skinnerflo naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.02.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til utplassering av benk i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.02.2021 Verneområder
Nordre Øyeren Fuglestasjon - ringmerking, nettgater - Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.02.2021 Verneområder
Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.01.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om legging av fiberkabel i Sørestrandvatnet NR Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 31.01.2021 Verneområder
Hornøya og Reinøya naturreservat - Dispensasjon til ferdsel, helikoptertransport, restaurering av gammer m.v. - Forsvarsbygg Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 31.01.2021 Verneområder
ADM-2021-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av leiekjører med snøscooter inn til egen hytte - Høgsettjønna 1
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 29.01.2021 Verneområder
DNPS DV21-056 Tillatelse 2021 -2025 Skutertransport til hytte Dovrevegen 3694 i Veiskardet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
DNPS DV21-052 Tillatelse 2021 - 2025 - Snøskutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 806 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
DNPS DV21-053 Tillatelse 2021 - 2025 Skutertransport til hytte Trøasætervegen 58X Soløytjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
DNPS DV21-054 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Unndalsvegen 446 v. Lertjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
DNPS DV21-055 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Unndalsvegen 452 v_ Lertjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i tilknytning til drift av fiskevann og buer i Nyset-Bjødnabu sameie Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Romsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - barmark - motorbåt - Kabben - Tunga Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 29.01.2021 Verneområder
Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - kjentmannstur - Norsk Folkehjelp Rena Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - dispensasjon - 54 1 - Torbjørnskjær fyr Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - Tillatelse til tilbygg - fritidsbolig - gbnr 47/290 - Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 29.01.2021 Verneområder
Motorferdsel i forbindelse med tilbygg på hytte i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 29.01.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst av deler av bestand på eiendom gbnr. 61/1 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.01.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til opprydning i og over bekkeløp i Rullestadtjern naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.01.2021 Verneområder
Legging av sjøledning (VA-ledning) i Kråkstadfjorden naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre terrengendringer i ryddebeltet under kraftledningen i Pipra og Storsjøhøgda naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.01.2021 Verneområder
Oppsetting av skilt i Vestfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.01.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Motorferdsel med båt i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
DNPS 21-049 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte - Snøfjellstjønnvegen 517 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
DNPS 21-050 Avslag på søknad om transport til hytte Snøfjellstjønnvegen 517 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
DNPS DV21-051 Tillatelse 2021 - 2025 - transport av utstyr til isfiskekonkurranse - Gåvvålivatnet - Drivdalen idrettslag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter til Trøasetra i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
DNPS DV 21-046 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertansport til seter (fritidsbolig) - Unndalsvegen 1247 og 1249 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
DNPS 21-048 Åmotsdalen LVO - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - transport til hytte Snøfjellstjønnvegen 985 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelsen med kvisting av DNT sitt løypenett Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Snøskutertransport av ved og utstyr til utleiehytter i Langsua NP 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Preparering av hundeløypa Lenningen-Svarthamar 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Tillatelse til innførsel av Gallicolumba crinigera, Gallicolumba luzonica m.fl. Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.01.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av Gallicolumba crinigera, Gallicolumba luzonica m.fl. Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.01.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av rødøret bylbyl (Pycnonotus jocosus) til privat hold Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.01.2021 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - motorferdsel i forbindelse med militær vintertrening i Reinheimen nasjonalpark og Lordalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.01.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 3 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på kvote for kvotejakt på gaupe i region 2 for 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klager på vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2021 Rovvilt
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stigen - motorferdsel - helikopter Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.01.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 28.01.2021 Verneområder
Svar på søknad om snøskutertransport til Krossvatn i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 28.01.2021 Verneområder
Bruk av drone på Bunessanden, avslag Last ned vedtak Lofotodden nasjonalparkstyre 28.01.2021 Verneområder
Nekmyrene NR - dispensasjon - bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr - til Joten seter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.01.2021 Verneområder
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde - flytebryggje ved Feste - Alver - løyve Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 28.01.2021 Verneområder
Delvis innvilgelse av søknad om å benytte snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til å etablere overvåking i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning og i Vardnesmyra naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-045 V1 Kjørebevis _-bok 2021 - Tjønnglupvegen 900 - Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-040 Tillatelse 2021 - skutertransport til Søgarssætra - Vårstigen 245 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-041 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til Tjønnglupvegen 839 v_ Storbukktjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-042 Tillatelse 2021 -2025 - Skutertransport til hytte Vinstradalsvegen 2118 i Veslvonin Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-043 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Åmotsdalsvegen 849 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-044 Tillatelse 2021 - 2025 - Skutertransport til hytte Åmotsdalsvegen 820 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
Leiekjøring med snøskuter 2021 i Espedalen LVo og Hersjømyrin NR, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - 2021 - 2023 - snødekt mark - transport til Helgetjernsbua - Kiær Mykleby Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 27.01.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter og helikopter. Bossbustøylane 50/1. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 27.01.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter og helikopter. Bossbustøylane 50/1. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 27.01.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte ved Geiteskalltjønn i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 27.01.2021 Verneområder
Borhaug - dispensasjon til midlertidig vei for vedlikehold av båtstø Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 27.01.2021 Verneområder
Tillatelse til utlegging av flytebrygge i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.01.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til utvidet beverjakt i Rullestadtjern, Midtsjøvann og Nærevann naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.01.2021 Verneområder
Løyve til å arrangere kite-konkurranse mellom Ørteren og Skiftesjøen – innenfor Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 27.01.2021 Verneområder
Forlenging av frist for ferdigstilling - Riving av eksisterande fritidshytte og oppføring av ny på gnr 15, bnr 14 - Viveli i Eidfjord kommune - Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 27.01.2021 Verneområder
ADM-2021-11 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - vitenskapelige undersøkelser Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 26.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-035 Tillatelse til skutertransport til hytte v_ Unndalsvegen 448 Lertjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-036 Tillatelse 2021 - 2025 til snøskutertransport - hytte Åmotsdalsvegen 850 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-037 Tillatelse til skutertransport til hytte Tjønnglupvegen 860 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-038 Tillatelse 2021 - 2025 - skutertransport til hytte Vinstradalsvegen 812 v/Ristjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-039 V1 Kjørebevis _-bok Orkeldalsvegen 1387 v_ Ålbussetra Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 26.01.2021 Verneområder
Lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med elgmerking og elgtelling i 2021, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 26.01.2021 Verneområder
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv i deler av Reinheimen, Innlandet fylke, 27. januar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.01.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av jerv i Lainiovuoma sameby, Buossir/Gassavaggi, Målselv kommune, Troms
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.01.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og materialer til egen seter - 2021-2023 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 26.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorisert ferdsel i Førland-Sletthei LVO, gnr 52/3,7 Lund kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 26.01.2021 Verneområder
Delvis innvilgelse av søknad om å benytte snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 26.01.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-033 Tillatelse 2021 - 2025 til snøskutertransport til hytte Vinstradalsveien 2122 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-034 Tillatelse 2021 - 2025 - Snøskutertransport til hytte Vårstigen 201 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
Romsdalen LVO - motorferdsel på snødekt mark for transport til hytte i Vermedalen.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 25.01.2021 Verneområder
Dispensasjon og avslag til motorferdsel kjentmannstur Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av drone ved telling av rein Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark 2021 -kjentmannstur
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til motorferdsel med snøscooter til hytte ved Rien - Røros Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 25.01.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel med snøscooter til Pestusetra, Øyasetra og Trollhytta i Romådalen, Surnadal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.01.2021 Verneområder
Utvidet tillatelse - Transport i forbindelse med byggearbeid på hytte - Trollheimen LVO - Rindal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.01.2021 Verneområder
Tillatelse Søknad Færder nasjonalpark 62/1 Skrøslingen 4 helikoptertransport Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 25.01.2021 Verneområder
Finnsåsmarka naturresrevat - tillatelse til arrangement Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til riving og oppføring av nytt uthus på Roknesvollen i Øvre Forra naturreservat Levanger Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.01.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 66/13 ved Skar i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.01.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til preparering av skiløype i Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde og Indre Vassfaret landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.01.2021 Verneområder
Beslutning om forsøk på ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen 25. januar 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.01.2021 Rovvilt
AU-2021-11 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 30 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.01.2021 Verneområder
AU-2021-12 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Sottjønna 7 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.01.2021 Verneområder
AU-2021-13 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Andreastjønna 6 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.01.2021 Verneområder
AU-2021-14 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Skjeldbreien 3 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.01.2021 Verneområder
AU-2021-15 Skjækra landskapsvernområde - utvidelse av eksisterende hytte Skjækervatnet 34 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-032 Tillatelse til skutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 855 - 2021 - 2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-031 Tillatelse 2021 - 2025 - snøskutertransport til hytte Tjønnglupvegen 873 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-029 Tillatelse til utkjøring av saltstein 2021 – 2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-030 Tillatelse til snøskutertransporet av materialer ifm. rekonstruksjon seterfjøs på Åkersetra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP - bruk av snøscooter, 2021 - 2025, for snømålingar ved Torsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP Ottadalen LVO - bruk av snøscooter, 2021 - 2025, for årlege snømålingar nord for Aursjoen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.01.2021 Verneområder
Delegert sak - Grimsdalen LVO - tillatelse - motorferdsel - 2021 - 2023 - snødekt mark - ettersyn av Haverdalseter turisthytte Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.01.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i Ljosådalen naturreservat og Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. 27/11. Valle kommune og Bykle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 22.01.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel med snøscooter til Husbysetrin i Romådalen, Surnadal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.01.2021 Verneområder
Utvidet tillatelse - motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på hytte - Trollheimen LVO - Rindal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.01.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte ved Storli i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 22.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til tynningshogst i Grunnvatn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.01.2021 Verneområder
Rydding av sti og motorisert ferdsel i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.01.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt etter 1. juni kortest vei gjennom Åkersvika, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.01.2021 Verneområder
Tillatelse til felling av lindetre med misteltein - Vollveien 5 - Horten Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 22.01.2021 Artsfredning
ADM-2021-10 Lierne nasjonalpark - rydding og vedlikehold av Riksgrensen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 21.01.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter og ATV til Støsetra i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-028 Tillatelse til skutertransport til hytte Trøasætervegen 58X Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-027 Tillatelse til bruk av drone til filming av Moskus - Plimsoll Productions Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.01.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel - Transport av forbruksmateriell, utstyr og ved til Åsvasshytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 21.01.2021 Verneområder
Tillatelse til ekstra motorferdsel i forbindelse med hytterenovering Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 21.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Ottadalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2026 - snødekt mark - hytte Søre Storteppingje Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 21.01.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 21.01.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av ved og materialer til hytte ved Langvatnet i Heldalen - Trollheimen landskapsvernområde - Rennebu kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.01.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel med snøscooter til Ramsøysetra i Romådalen. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.01.2021 Verneområder
Områder for kvotejakt på gaupe og fordeling av kvoten mellom områder Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.01.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om utsetting av sitkagran til skogproduksjon, Time Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 21.01.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon til bruk av snøcooter gjennom Kjesbu - Høgmannen naturreservat - til egen hytte Statsforvalteren i Trøndelag 21.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter gjennom Kjesbu - Høgmannen naturreservat til egen hytte Statsforvalteren i Trøndelag 21.01.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften for Bangsjøan naturreservat - transport fra Solem i Bangdalen til hytte ved Bangsjøan Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 21.01.2021 Verneområder
Prøvetaking ifbm miljøtekniske grunnundersøkelser i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.01.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt etter 1. juni kortest vei gjennom Åkersvika, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.01.2021 Verneområder
ADM-2021-08 Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter i forbindelse med vedhogst ved Rørtjønnhytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2021 Verneområder
ADM-2021-09 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for frakt av utstyr - vedlikehold av båt ved Vivassfiskløysa Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 20.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-022 Tillatelse 2021-2025 skutertransport til Tjønnglupvegen 306 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-023 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - Tjønnglupvegen 867 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-025 Tillatelse 2021-2025 - utkjøring av saltstein, transport til gjeterbu Hægstøltjønna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-026 Tillatelse til snøskutertransport 2021-25 til Vinstradalsveien 2114 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for utkjøring av saltstein
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.01.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Selbu fjellstyres hytter 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.01.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter i forbindelse med vedhogst Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.01.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer, ved og proviant til Langbakksetra - Trollheimen landskapsvernområde - Oppdal og Sunndal kommuner Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 20.01.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr og framkjøring av ved - Helgetunsetra - Trollheimen lvo - Rindal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 20.01.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til skjøtsel og rydding av trær på Ørekroken - gbnr 23_6 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 20.01.2021 Verneområder
Motorferdsel til skogshusvære ved Rollagstjønn i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 20.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter gjennom Kjesbu - Høgmannen naturreservat til egen hytte Statsforvalteren i Trøndelag 20.01.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til kjøring med ATV og snøskuter til eiendom gbnr. 295/17 i Vikerfjell naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.01.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av varer og utstyr til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 20.01.2021 Verneområder
Tillatelse til å kjøre med hundespann gjennom Grøndalen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-020 Tillatelse til skutertransport av saltstein og materialer til sperreutgard - Dindal beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-021 Tillatelse til snøskutertransport 2021-25 til Åmotsdalsvegen 950 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til oppføring av ny do i tilknytning til fiskebu ved Forollsjøen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19.01.2021 Verneområder
Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til byggetiltak på hytteeiendom i Unliåsen i Kjurrudalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19.01.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til merking av dispensasjonstrasé til Geavdnjajávri. Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 19.01.2021 Verneområder
Sølen landskapsvernområde - dispensasjon motorferdsel for oppkjøring av skiløype og transport av utstyr og elever med fuksjonshemminger - Fjellheimen Leirskole Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 19.01.2021 Verneområder
Svar på søknad om snøskutertransport til Vasstøl i Vormedalsheia lvo
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.01.2021 Verneområder
Svar på søknad om snøskutertransport til Vasstøl i Vormedalsheia lvo
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.01.2021 Verneområder
Svar på søknad om snøskutertransport i Lusaheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.01.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk a snøscooter i verneområdet SVR. 6/1. Vatnedalen. Bykle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 19.01.2021 Verneområder
Tillatelse til droneflyvning i Bølene og Ferjeholmen fuglefredningsområder Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 19.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-014 Tillatelse til skutertransport til hytte Tjønnglupvegen 863 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-015 Tillatelse til skutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 700 - 2021 - 2025
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-015 Tillatelse til skutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 700 - 2021 - 2025
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-016 Tillatelse til snøskutertransport til hytte Dindalsvn 1275 - 2021 - 2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-017 Guidetillatelse - vinter 2021 - en uke - organisert ferdsel _ guiding Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-018 Tillatelse til skutertransport - Snøfjellstjønnv. 825 (bevegelseshemmet) Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om tillatelse til motorferdsel for nødvendig transport i forbindelse med drift og vedlikehold av turisthytta Peer Gynt i Rondane nasjonalpark.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for transport av byggematerialer
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til buer i fjellet - 2021-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og materialer til egen seter ved Grøntjønnan - 2021-2023 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein og vedlikehold av sankertrø Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til buer i fjellet - 2021-2024
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.01.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til transport av båt med snøskuter Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.01.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter- Søndre Evjevoll Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 18.01.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Gudåvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 18.01.2021 Verneområder
Innvilget søknad om tillatelse til rydding av skog i Rohkunborri nasjonalpark i forbindelse med grensemerking av riksgrensen Norge - Sverige Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til kjentmannskjøring i Rohkunborri nasjonalpark - Bardu Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 18.01.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av drone til filming, Kopala media Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 18.01.2021 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Kvislevatnet - 68/12. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.01.2021 Verneområder
Skaumsjøen naturreservat – dispensasjon til transport med snøscooter i forbindelse med byggearbeider Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til utslipp av renset gråvann i Holtnesdalen naturreservat – Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 18.01.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Heggedalen naturreservat i Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 18.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel - snødekt mark - 2020 - transport av båt - Vetledalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Ottadalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel - snødekt mark - 2021 - 2025 - transport og tilsyn med almenningshyttene - utsetting av settefisk - Skjåk Almenning Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.01.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Ottadalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - snødekt mark - frakt av utedo - Skarvedalshytta - Skjåk Almenning Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.01.2021 Verneområder
Beslutning om forsøk på skadefelling av jerv i deler av Reinheimen, rovviltregion 3
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.01.2021 Rovvilt
DNPS-DV 21-011 Tillatelse til snøskutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 552 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.01.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-012 Tillatelse til snøskutertransport til hytte Snøfjellstjønnvegen 554-556