Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27012 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
ADM-2021-78 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til egen hytte ved Medalsvatnet Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 30.11.2021 Verneområder
ADM-2021-79 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til egen hytte ved Medalsvatnet Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 30.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til lisensfelling av ulv og jerv samt bruk av løs hund i Endelausmyrene naturreservat i Ringsaker kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Verneområder
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Lesja, Lom og Skjåk kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Snåsa, Steinkjer, Overhalla og Grong kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av Surnadal, Sunndal, Rindal og Oppdal kommuner i 2021 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.11.2021 Rovvilt
Dispensasjon for transport av ved til studentkoie ved Kamtjønnin - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport av tyngre utstyr og ved til hytte i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av region 5, Tynset, Tolga og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2021 Rovvilt
Innvilga dispensasjon til å bruke snøskuter knytt til transport til hytter innanfor Setesdal -Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde i Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.11.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til hundeløp og motorferdsel - Rørosløpet 2022 Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 29.11.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Tilføring av gytegrus i Kratltjønnan - 2022-2024 - Engerdal fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.11.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP og Gutulia NP - Aldersmåling av trær - 2022-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr til hytte Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 29.11.2021 Verneområder
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal og Stange kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i Os og Tolga kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Os, Tolga og Engerdal kommuner av 16. juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 1 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 6 i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 3 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.11.2021 Rovvilt
Dispensasjon for motorferdsel knyttet til reparasjonsarbeid på seterbygning - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - etablering av ny traktorvei Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.11.2021 Prioriterte arter
Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda Nasjonalpark § 4.6.3.5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 26.11.2021 Verneområder
ADM-2021-77 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til Grunntjønnvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - motorferdsel - 2022-2025 - kryssing av Kakella- Kakelldalen beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - tilsyn av seter og utkjøring av saltstein Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden - Hotel Finse 1222 Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre skorpionarten Centruroides bicolor Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.11.2021 Fremmede organismer
innvilget dispensasjon til utsetting av bru over Forholtelva, Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 25.11.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for motorferdsel til sporlegging av skiløypetrasé - Helgetunmarka Grunneierlag Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for hjemtransport av sau - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til endring av fergekai i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av én kjentmannspost i Ravndalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av el-moped på skogsbilvei i Finnemarka naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje, utstyr og byggematerialer til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.11.2021 Verneområder
ADM-2021-76 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - bruk av snøscooter for transport av materialer gjennom naturreservatet til Lakavasshytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Kakelldalen beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport til jaktbu i Vesle Svartdalen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport av tyngre utstyr - Lesjøbua Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel og lavtflygning i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftlinjer - Statnett Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter for driving av rein, Lainiovuoma sameby. Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 24.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å forlenge sperregjerde i Hydalen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - transport på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.11.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 23.11.2021 Verneområder
Tillatelse til Motorferdsel for å hente avfall - 1/42 - Averøya - i Nordre Tyrifjorden og Storelva NR Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.11.2021 Verneområder
ADM-2021-75 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - bruk av snøscooter gjennom naturreservatet til egen hytte Ingeldøla 2 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2024 - snødekt mark - transport til seter - Gløtveien 1003 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 22.11.2021 Verneområder
Eksport