Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24033 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
ADM-2021-44 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr inn til Kulslivollen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.04.2021 Verneområder
ADM-2021-45 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.04.2021 Verneområder
ADM-2021-43 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - utsetting av poster til turorientering i deler av nasjonalparken - Verdal Orienteringsklubb Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer med snøskuter i forbindelse utfrakt av søppel og innfrakt av ved, materiell og utstyr - Beritvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Unntatt kjøretidsbestemmelser - Fuglvatnet Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Botnvasstjønnene Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til fangst og prøvetaking av steinkobber i Jomfruland nasjonalpark i 2021 og 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å fly drone for å fotografere og kartlegge antall hekkende par av hettemåke, samt hekkesuksess, i flere verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.04.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde - Tillatelse til montering av el-ferja Randsfjordferja Elrond Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Fokstumyra NR - dispensasjon - rydding av siktsoner for planoverganger Dovrebanen - Bane Nor Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Sørværet naturreservat i Askvoll kommune – løyve til lyngbrenning april 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.04.2021 Verneområder
Austre Tiplingan lvo - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter til transport ifbm. takstoppdrag på hytte Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 11.04.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-145 Tillatelse til organisert ferdsel - Dovregubbens Fjellstove AS Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-146 Tillatelse til filming med drone – SPÆTT film Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, propan mm. til bu ved Forollsjøen i Os kommune. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse etter verneforskrift til bruk av snøscooter for transport av ved mm. til Langtjønnhytta - Rennebu kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.04.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, båt til Holmavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 09.04.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Tillatelse til tilføring av ekstra sand på stranda ved Lindøysund i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Snøskutertransport av ved, utstyr og materialer til hytta Fleskebu i Rupefjell og Selslinatten naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Nekmyrene NR - dispensasjon - snøskutertransport av reservedel til anlegg på hytta Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Dispensasjon videreføring - Langsua NP - Oppsjømyra NR - Espedalen LVO - Dokkfaret LVO - Storlægeret LVO - trening av jakthunder i Gausdal Statsallmenning - Gausdal Fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om orienteringsløp i Gaupesteinmarka naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Verneområder
Motorferdsel for tilsyn med villrein i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 08.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, - befaring tomt til toalett og komposteringsbygg, Vuoma Øvre Dividal nasjonalpark vinter 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 08.04.2021 Verneområder
Furuberget naturreservat - Tillatelse til utplassering av orienteringsposter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.04.2021 Verneområder
ADM-2021-41 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr inn til Gjermstadkoia - Værdalsbruket Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.04.2021 Verneområder
ADM-2021-42 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter og snøscooter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr og materialer til hytte i Folarskardet Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 07.04.2021 Verneområder
Motorferdsel i Langsua NP mfl. i forbindelse med beitebruk 2021-2024 - Beitelaga i Gausdal, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 07.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om etablering av landbasert oppdrett innenfor Færder nasjonalpark.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter Bjørneggen - Schulzhytta 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.04.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, Holmavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i Herdalen, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon for dronebruk ved Knivsflå, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 07.04.2021 Verneområder
Avslag - Femundsmarka NP - filming med drone - 2021 - Øystein Ulvestad Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 07.04.2021 Verneområder
Dispensasjon roregatta mai 2021 Solastranda i Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 07.04.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av båt for fjerning av døde fugler i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.04.2021 Verneområder
Tillatelse til skjøtsel og beskjæring av trær på Malmøykalven - 196_3, Malmøya og Malmøykalven naturreservat - Oslo kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.04.2021 Verneområder
Godkjenning av plan for rehabilitering av Lordehytta i Folarskardet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 06.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen LVO - snødekt mark - transport av båt - Finnbølstjønna - Fron fjellstyre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 06.04.2021 Verneområder
Restaurering av seterhus på Bøvollen seter i Espedalen LVO, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 06.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om flytende gangsti i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, propan mm. til egen bu ved ved Fjellsjøen. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 06.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer til 2 naust Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 06.04.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for befaring av forslag til ny løypetrase i Ráisduottarháldi landskapsvernområde Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 06.04.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 06.04.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 06.04.2021 Verneområder
Eksport