Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24033 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Utsetting av sitkagran i Farsund kommune, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 01.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Ny søknad om oppføring av bygg til Nakuhel-barnehage i Semsvannet landskapsvernområde, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2016 Verneområder
Innsamling av prøver fra gran og hengebjørk i Østmarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2016 Verneområder
Eidsvoll prestegård naturreservat - Søknad om dispensasjon for bygging av jernbanetunnel og terrengavlastning - Melding om vedtak Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2016 Verneområder
Oppsetting av lavvo på Malmøykalven i Malmøya og Malmøykalven naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 01.07.2016 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på bjørn - Ringsaker og deler av Hamar, Løten og Elverum
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 01.07.2016 Rovvilt
Motorferdsel til brua ved Knivabakkgjerdet, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 30.06.2016 Verneområder
Viernbukta naturreservat Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2016 Verneområder
Vedtak om tillatelse til innførsel av Babycurus jacksoni, art av skorpion i familien Buthidae Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2016 Fremmede organismer
Herfølsalta naturreservat - søknad om omgjøring av Stakebua til kystledhytte - vedtak i klagesak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2016 Verneområder
Eksport