Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27012 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Motorferdselløyve til Hovlandsstølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 22.06.2017 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 22.06.2017 Verneområder
Motorferdselløyve til Litlos
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 22.06.2017 Verneområder
Steinodden fuglefredningsområde - Vågsvoll / Skollevollmarka - dispensasjon til omlegging av kombinert jordbruksvei / turvei Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.06.2017 Verneområder
Listastrendene landskapsvernområde - Haugestrandveien 25 - gnr/bnr 9/30 - dispensasjon utvidelse av hytte - Farsund kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 22.06.2017 Verneområder
Kartlegging av edelkreps i Rullestadtjern naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.06.2017 Verneområder
Fjerning av master i Skjæløysundet narurreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.06.2017 Verneområder
Avslag på søknad om tillatelse til skadeflling av gaupe Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.06.2017 Rovvilt
Dispensasjon fra vernebestemmelsen for etablering av fjelltrimpost i Børgefjell nasjonalpark - Hattfjelldal Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 21.06.2017 Verneområder
Dispensasjon fra vernebestemmelsen for etablering av fjelltrimpost i Austre Tiplingan landskapsvernområde Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 21.06.2017 Verneområder
Eksport