Hopp til innholdet

Sak

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter og snøscooter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag

Vedtak

ADM-2021-42 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter og snøscooter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag

 

Vedtak

ADM-2021-45 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av helikopter for transport av materialer og utstyr for forsterking av kjøretrasé - Harbakvollen Seterlag