Hopp til innholdet

Sak

Innvilget skadefellingstillatelse på Ulv i Eidsvoll m.fl.kommuner

Vedtak

Skadefellingstillatelse på 1 ulv - Fellingsområde Eidsvoll og Nes kommuner øst for Vorma og nord for Glomma, hele Stange og Nord-Odal kommuner, Sør-Odal nord for Glomma.

 

Vedtak

Utvidelse av skadefellingsområde for ulv gitt 30 mai 2021 i Eidsvoll kommune m.fl.

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner

 

Vedtak

Forlengelse fellingstillatelse

 

Vedtak

Vedtak om forlenget virketid for tillatelse til skadefelling av ulv

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner

 

Vedtak

Utvidelse av fellingsområdet for skadefelling av ulv i Eidsvoll m.fl. kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner

 

Vedtak

Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av region 4 og 5, Stange og Nord-Odal samt deler av Eidsvoll Nes Sør-Odal Løten Elverum Våler og Åsnes kommuner