Hopp til innholdet

Sak

Avslag på søknad om rydding av et tråkk mot Kleivfossen i Krokkleiva naturreservat

Vedtak

Avslag på søknad om rydding av et tråkk mot Kleivfossen i Krokkleiva naturreservat