Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tillatelse til oppmudring av vanningskanal for jordbruksvanning - gbnr. 208/5 - Hole - Storøysundet-Sælabonn naturreservat

Vedtak

Tillatelse til oppmudring av vanningskanal for jordbruksvanning - gbnr. 208/5 - Hole - Storøysundet-Sælabonn naturreservat