Hopp til innholdet

Sak

Søknad om transport med biler og bandvogn på Snøheimvegen og Gamle Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, transport med bandvogn på Gamle Snøheimvegen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og transport med helikopter til Svånålegeret i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021

Vedtak

Dispensasjon til transport med biler og bandvogn på Snøheimvegen og Gamle Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, transport med bandvogn på Gamle Snøheimvegen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og transport med helikopter til Svånålegeret i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021